© Google – Sterk verouderde materiaal van het gebied

In de Mesdaglaan in Maassluis zijn de oude riolen vervangen door nieuwe riolen, waardoor het schone regenwater nu gescheiden wordt afgevoerd van het vuile water. Het vuile water gaat direct via een leidingenstelsel naar de Afvalwaterzuivering (AWZI). Om dit werk te kunnen uitvoeren zijn destijds sleuven gegraven en weer aangevuld. Inmiddels heeft de grond genoeg kunnen inklinken en wordt gestart met het herstraten en opnieuw inrichten.

Om dit mogelijk te maken moeten vanaf 17 maart 2014 eerst 12 bomen gekapt en 3 bomen verplant worden. In het najaar komen hier in totaal 24 bomen voor terug. Na enkele maanden krijgt dit woongebied weer een fraai aanzicht met nieuw bestratingsmateriaal, met meer parkeerplaatsen en waarbij het 30 km/uur regime duidelijker wordt weergegeven.

Wethouder Arnold Keijzer:

De herinrichting van de Mesdaglaan betekent dat het sterk verouderde materiaal van het gebied wordt vervangen voor nieuw en er gelijk meer parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Omdat we vinden dat de bewoners zo min mogelijk en zo kort mogelijk overlast moeten ervaren, doen we dit soort werkzaamheden vaak tegelijkertijd. Hiervoor is het wel noodzakelijk om eerst de bomen te kappen en bomen te verplanten. Uiteraard zorgen we er ook hier voor dat er vervolgens weer fraaie bomen worden teruggeplaatst. Helaas kan dat pas in het plantseizoen en dat is het komende najaar, maar dan komen er wel nieuwe bomen terug en dat zijn er 9 meer dan het huidige aantal.

Om de herstraat- en herinrichtingswerkzaamheden mogelijk te maken dienen de kap- en verplantenwerkzaamheden voorafgaand te worden uitgevoerd. Tijdens een informatieavond en met brieven huis-aan-huis zijn de bewoners op de hoogte gebracht van alle werkzaamheden en het eindbeeld van hun woonwijk. Ook is de kapvergunning uiteraard gepubliceerd in De Schakel en de gemeentelijke website.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt