door Hans Middendorp

MAASSLUIS | De vier progressieve fracties in het waterschapsbestuur zijn buitengesloten in de coalitie-onderhandelingen voor het nieuwe dagelijks bestuur van Delfland.

BBB (4 zetels) en VVD (4 zetels) willen niet praten met de ​vier​ progressieve partijen AWP (3 zetels), PvdD (3 zetels), PvdA (3 zetels) en Water Natuurlijk (4 zetels). In plaats daarvan willen BBB en VVD een rechtse meerderheid bij elkaar sprokkelen met de kleine partijen met 1 of 2 zetels en de niet-gekozen geborgde zetels. Er zijn in totaal 30 zetels in het waterschapsbestuur.

“Onbegrijpelijk dat de twee geborgde zetels van de Natuurterreinen méér vertrouwen hebben in VVD, CDA en BBB voor waterkwaliteit en natuurherstel dan in de progressieve partijen”, zegt Hans Middendorp, ​fractievoorzitter van de AWP. “De VVD en CDA zitten al jaren in het college van Delfland. En als je blijft doen wat je deed, dan krijg je wat je kreeg”.

De ​twee ​geborgde zetels voor Natuurterreinen vertegenwoordigen Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Zuid-Hollands Landschap. Samen betalen die nog geen 200.000 euro aan waterschapsbelasting aan Delfland, terwijl alle inwoners samen 100 miljoen bijdragen. “En die inwoners hebben voor een heel groot deel op de progressieve partijen gestemd”.

“Met de VVD en CDA als vrienden van de tuinders en de BBB als vrienden van de boeren, hebben wij er een hard hoofd in dat Delfland nu wél maatregelen gaat nemen”. De fractievoorzitter van de BBB heeft jarenlang als fractievoorzitter van de niet-gekozen boerenzetels haar twijfels uitgesproken over maatregelen voor de Kaderrichtlijn Water. ​En​ nu zij is overgestapt naar de BBB, zou dat ineens allemaal anders zijn? “Laten wij het hopen, maar ik ben er nog niet gerust op”.

​De AWP wil veel vaker controleurs langs sturen bij tuinders en bedrijven​. “Nu wordt een bedrijf gemiddeld 1x in de vier jaar bezocht. Dat is gewoon te weinig. Niet alle lekkages zijn meteen overtredingen, maar hoe eerder die worden gestopt, hoe beter voor de waterkwaliteit”.


Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek