door Floor Koornneef

MIDDEN-DELFLAND | In Midden-Delfland is op verschillende plekken gelegenheid te wandelen door het weiland van boeren. In het voorjaar zijn deze weilanden ook de broedgebieden van onze weidevogels. Weidevogels hebben het moeilijk en het kost ze veel moeite om voldoende jongen groot te brengen. Om ze hierbij te steunen en niet te verstoren, sluiten de meeste wandelpaden door het boerenland vanaf 1 maart.

Vervroegde sluiting
De Boerenwandelpaden en het Voddijkpad werden jaarlijks op 15 maart gesloten voor wandelaars. Vanaf dit jaar sluiten de paden 2 weken eerder, op 1 maart. Kieviten beginnen namelijk steeds vroeger met het zoeken van een geschikte nestplaats en het leggen van eieren. In 2019 werd het eerste kievitsei zelfs al in februari gevonden. Om deze reden is het belangrijk dat er al eerder rust komt in het weiland, zodat de weidevogels niet onnodig verstoord worden.

Kerkenpaden
Het Doelpad en Dijkpolderpad bij Maasland zijn vooralsnog niet gesloten in het broedseizoen en alleen op deze twee paden zijn honden toegestaan. U wandelt hier wel door belangrijk weidevogelgebied. Het is daarom van groot belang dat u uw hond op deze paden aan de lijn houdt. Weidevogels zijn namelijk enorm bang voor honden. Op plekken waar honden door het weiland lopen, gaan ze niet broeden. Ook is de kans groot dat ze hun nest verlaten als ze door een hond worden opgeschrikt. Neem daarom het zekere voor het onzekere en lijn ook rustige honden aan.

Weer open
Als de meeste kuikens kunnen vliegen bent u weer van harte welkom op de wandelpaden. De Boerenwandelpaden openen op 15 juni. Het Voddijkpad in de Klaas Engelbrechtspolder opende voorheen pas op 15 juli, maar vanaf dit jaar bent u hier al vanaf 1 juli weer welkom.

Meer informatie en routes vindt u op www.vockestaert.nl/wandelen of www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/midden-delfland/routes

Redactie Milieu&Natuur

Redactie Milieu&Natuur

Redactie MILIEU & NATUUR | Schrijft artikelen over de natuur en het milieu en plaatst binnen dit thema artikelen die via persberichten zijn aangeleverd.