door gemeente Maassluis

MAASSLUIS | De exploitant van het migrantenhotel aan de Wip in Maassluis heeft het pand 8 juli 2021 ontruimd en de bewoners elders ondergebracht. Tijdens een grootscheepse controle door meerdere instanties kwam aan het licht dat de brandveiligheid van het pand niet op orde was.

Volgens de brandweer is er in het pand sprake van een onveilige situatie. De afgelopen weken is het brandalarm in het pand diverse keren afgegaan. Dat gebeurde gisteren tijdens de controle opnieuw. Daarop heeft de brandweer het pand onderzocht en de exploitant passende maatregelen voorgesteld. De exploitant heeft er toen voor gekozen het pand te ontruimen en de bewoners elders onder te brengen.

►Tijdens deze actiedag zijn verschillende adressen in Maassluis bezocht. Op meerdere adressen zijn mensen aangetroffen die niet of niet met de volledige gegevens bekend waren bij de gemeente. De gezamenlijke controle is zonder incidenten verlopen.

Gezamenlijke actie
De gemeente houdt samen met andere instanties zoals brandweer, politie, Belastingdienst, UWV en SVB periodieke controles op de naleving van wet- en regelgeving door burgers en bedrijven in de gemeente. Dat gebeurt in het kader van een project onder de vlag van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams.

Doel van deze actiedag was onder meer om te controleren of mensen staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen. Verschillende organisaties gebruiken persoonsgegevens uit dit systeem voor hun dienstverlening, waaronder uitkeringsinstanties en de Belastingdienst.


Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens & Maatschappij | Publiceert eigen artikelen en aangeleverde berichten binnen dit thema