MIDDEN-DELFLAND | In de nacht van 2 op 3 oktober is bij het blussen van een zeer grote brand op een boerenbedrijf aan de Kwakelweg in Maasland (gemeente Midden-Delfland) bluswater in de sloten terechtgekomen.

Onderstaand het relaas van het Hoogheemraadschap, ook na te lezen op hun site: www.hhdelfland.nl

 

Update 9 oktober 10 uur
De sloot langs de Commandeurskade wordt volop doorgespoeld. De sloten die afgesloten zijn van de rest van de polder worden nu via dezelfde route doorgespoeld. Die route is via de leiding die loopt naar rioolgemaal Maasland. De waterkwaliteit wordt elke dag gemeten. Een groot deel van het slootwater heeft weer een normale kleur en de brandlucht is bijna niet meer waarneembaar. In het zuidoostenlijke deel van de polder is er vanuit het water een brandlucht te ruiken. We gaan het doorspoelen van dit deel van de polder ook in gang zetten.

Update 6 oktober 18.30 uur
De leiding die is aangelegd vanuit de Commandeurspolder naar rioolgemaal Maasland is in werking gesteld. Dit doen we om het vervuilde water uit de sloot langs de Commandeurskade af te voeren naar de zuiveringsinstallatie (de installatie kan de vervuilende stoffen uit het water halen). Het wegpompen duurt zeker drie dagen. Onderwijl blijven we de waterkwaliteit in de gaten houden met metingen. De volgende stap, na het weekend, is het opruimen van het vervuilde water dat nu in de mestzakken zit aan de kant van de Kwakelweg.

Update 6 oktober 16.30 uur:
Vanuit de Commandeurspolder wordt een leiding aangelegd richting rioolgemaal Maasland. Vanuit het rioolgemaal kan het vervuilde water worden afgevoerd naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie De Groote Lucht in Vlaardingen. De leiding gaat onder de Molenweg door maar ligt wel óver de Commandeurskade. Dit is geen doorgaande (fiets)route. De Commandeurskade is door de leiding tot nader order gestremd, dit wordt met borden aangegeven.

6 oktober

Regen is complicerende factor
Regen is een complicerende factor bij het verwijderen van het vervuilde water. Zoals gemeld zijn de vervuilde sloten afgesloten van de rest van het water. Doordat er ook regenwater in deze sloten valt, en dit water niet weg kan naar andere sloten, stijgt het waterpeil in deze sloten harder dan normaal gesproken. Langs de sloot aan de kant van de Commandeurskade is een ‘dijkje’ gemaakt om te voorkomen dat het slootwater het weiland op loopt.

De komende dagen gaat het waarschijnlijk opnieuw regenen, de hoeveelheid is onvoorspelbaar. Bovendien is er al meer regen gevallen dan was verwacht.

Ingewikkelde locatie
De ligging maakt het verplaatsen van vervuilde water en daarmee het bestrijden van deze calamiteit ingewikkeld. Het water kan niet worden afgevoerd met vrachtwagens via de weg, vanwege de beperkingen van de belastbaarheid van de wegen en de verkeersveiligheid. Het water kan niet gestuurd worden afgevoerd via een alternatieve route, vanwege een groot publieksevenement in Maassluis.

Wij weten nog niet hoe lang het gaat duren voordat het vervuilde water uit de polder weg is en hoe ernstig de vervuiling van de waterbodem is. Nu is zoals gezegd onze inspanning gericht op het voorkomen van verspreiding door het water tijdelijk op te slaan. De volgende stap is het afvoeren van het vervuilde water. Dit kunnen we doen door het bijvoorbeeld in delen af te voeren via de riolering naar de afvalwaterzuivering.

Uit onderzoek van het vervuilde water in het laboratorium blijkt dat het bluswater in de sloot dusdanig is verontreinigd dat het schadelijk is voor het milieu. Het water willen wij niet afvoeren via de gebruikelijke route – via de Foppenplas richting de Boonervliet – omdat het dan door een ecologisch kwetsbaar gebied komt, met als gevolg dat het waterleven daar afsterft. Daarnaast willen wij de verspreiding van de vervuiling door het overlopen van de sloten tegengaan zodat de bodem niet verontreinigd.

Om die reden is de keuze gemaakt het vervuilde water in het gebied houden. Daar zijn al onze inspanningen tot nu toe op gericht. In het afgesloten (gecompartimenteerde) deel van de polder wordt het vervuilde water inmiddels in grote mestzakken gepompt. In de sloot waar ook vervuild bluswater is gelekt, wordt het water ook tijdelijk opgeslagen.

Verder onderzoeken we of er een bovengrondse pijpleiding tijdelijk aangelegd kan worden naar een verderop gelegen rioolgemaal. Dan kan het vervuilde water via het riool naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie worden afgevoerd. Over de route en de gevolgen hiervan treft u later in de middag informatie aan op onze website.

 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt