RIJNMOND Het is van het grootste belang dat bij een proces van verandering binnen Franciscus Gasthuis & Vlietland professionals, ook van buiten het ziekenhuis, worden betrokken en dat de belangen van inwoners voldoende worden meegewogen. Die boodschap gaf de Directeur-Generaal van het ministerie van VWS mee aan de wethouders van de gemeenten Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Nissewaard en vertegenwoordigers van huisartsen en verloskundigen uit de regio. De Schiedamse wethouder Patricia van Aaken had het ministerie namens de vier gemeenten uitgenodigd om in gesprek te gaan over ontwikkelingen rond het ziekenhuis.

Wethouder Van Aaken: “Wij willen voor onze inwoners goede, bereikbare zorg. Tijdens ons gesprek bleek opnieuw dat alle partners daarover graag willen meedenken. Wij voelen ons gesteund door de uitspraak van het ministerie dat bij belangrijke ontwikkelingen in het ziekenhuis de stem van de inwoners en de professionals uit de regio moet worden gehoord. Dat moet de basis zijn om opnieuw met de Raad van Bestuur van het ziekenhuis in gesprek te gaan. Het ministerie heeft aangeboden te helpen het overleg weer op gang te brengen.

Tijdens het gesprek, dat dinsdagavond plaatsvond in het Stadskantoor in Schiedam, ging het over het besluit van het ziekenhuis om de afdeling geboortezorg en klinische kindergeneeskunde van Schiedam naar Rotterdam te verhuizen. Ook is gesproken over het sluiten van de spoedeisende hulp in de avond en nacht. Die besluiten zorgen voor veel onrust.

In juni stelden zes partijen in de Vaste Kamercommissie vragen aan minister Schippers over de onrust rond het Schiedamse ziekenhuis, nadat de gemeenten hiervoor aandacht hadden gevraagd. Zij zegde daarop toe de situatie te gaan onderzoeken. Vertegenwoordigers van het ministerie spraken eerder al met de Raad van Bestuur van het ziekenhuis. De Directeur-Generaal van het ministerie van VWS gaf aan de problematiek die zich in onze regio voordoet ook landelijk onder de aandacht te brengen tijdens overleggen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de zorgverzekeraars.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt