DELFLAND | De vier progressieve partijen in het algemeen bestuur van Delfland zijn absoluut niet te spreken over het proces van de formatie. Er is nu een minderheidscoalitie met gedoogsteun van 3 partijen plus de geborgde zetels, terwijl de progressieve partijen open stonden voor actieve samenwerking.

In de Verenigde Vergadering op donderdag 1 juni diende de schaduwcoalitie van de vier progressieve partijen een ‘motie van afkeuring’ in om hun ongenoegen te laten blijken. Ook stemden de progressieve partijen tegen de benoeming van de hoogheemraden.  

Bij de inhoudelijke bespreking van het coalitieakkoord werden verschillende moties ingebracht, o.a. over de ecologische waterkwaliteit (AWP), de zuiveringsheffing naar waterverbruik (WN) en aanscherpen van de Watervisie van een vrijblijvend document naar een richtinggevend document.

Dit is de link naar de agenda en de stukken
https://delfland.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar

Dit is de link om om de vergadering terug te bekijken en beluisteren
https://hhdelfland.waterschapsinformatie.nl/vergadering/1116831


Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek