WATERWEG | Het laatste station van de metrolijn, Hoek van Holland Strand, komt direct aan zee te liggen. De aanleg is nog in voorbereiding. Van Gils, de verantwoordelijk wethouder van de Gemeente Rotterdam: ‘Als ook het laatste stuk spoor in 2022 af is, heeft de regio er 25 kilometer metrospoor en een uniek metrostation in de duinen bij.

Nu al biedt de aansluiting op het Rotterdamse netwerk veel forenzen en scholieren uitstekend woon-werkverkeer. Tegelijkertijd combineren we op deze lijn het metro- en goederenvervoer en hebben we te maken met bruggen en overgangen. Dat maakte de aanloop naar vandaag tot een complex traject en leidde tot vertragingen. Maar vanaf nu rijdt de metro en reis je in ruim een half uur van stad naar strand.’

MRDH, gemeente Rotterdam en RET: nú investeren in nieuwe verbindingen is noodzakelijk

Na de aanleg van de E-lijn in en de verlenging van metrolijn B is de urgentie om het metronetwerk in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) uit te breiden, er nog altijd.

Rosier: ‘We zijn blij dat de verlengde metrolijn B nu rijdt, je ziet dat de metro’s direct vollopen. Daarmee beantwoorden we aan een toenemende vraag naar snel en goed OV in de Metropoolregio. Ook het succes van de E-lijn illustreert dit: het aantal instappers per werkdag is sinds de start van de metrolijn van 6.000 gestegen naar meer dan 45.000 nu.’

Maar we zijn er nog niet, aldus Rosier: “Het inwoneraantal van de Metropoolregio zal de komende decennia sterk groeien. Het aantal mensen dat hier naar toetrekt, is vergelijkbaar met het aantal inwoners van Utrecht. Dat vraagt om meer woningen, meer werkgelegenheid en betere bereikbaarheid. Er moeten straks aanzienlijk meer mensen vervoerd worden, terwijl OV en wegen nu al vollopen.”

Daarnaast staat Nederland voor een forse klimaatopgave, waardoor de urgentie toeneemt om meer mensen het OV in te krijgen.

Unck benadrukt de noodzaak om nu te investeren: “Zowel vanuit ruimtelijk als economisch perspectief is investeren nodig. Daartoe is al herhaaldelijk opgeroepen door partijen als de OESO, het IMF en VNO-NCW. Hoe sneller hoe beter, want voordat een nieuwe lijn er ligt, ben je al snel tien jaar verder. De rijksbegroting staat er goed voor, dus het geld is er. Het moet alleen nog toegekend worden aan OV-projecten.”

© PR MRDH

© PR MRDH

Een belangrijke ambitie van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag is om viersporigheid tussen Leiden en Dordrecht te realiseren, waardoor hoogfrequent vervoer mogelijk wordt. Verder is er de wens een nieuwe metrolus van het Rotterdamse Kralingse Zoom via Rotterdam-Zuid naar Rotterdam CS te realiseren en de wens om automatisch rijden op het Rotterdamse metronetwerk mogelijk te maken. Ook voor de Haagse regio is er een visie op OV-ontwikkeling geformuleerd.

zie: MRDH visie

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt