MAASSLUIS | Ruim 10 jaar is Pieter Stamperius verbonden geweest aan het Gemeentemuseum Maassluis, later het Museum Maassluis. Daarnaast is hij vele jaren bestuurslid geweest van de Vrienden van Museum Maassluis. De laatste tijd was hij secretaris van het stichtingsbestuur Museum Maassluis.

Pieter heeft in zijn lange loopbaan veel plezier aan dit werk gehad. Hoewel er ook moeilijke tijden waren. Toen het de gemeente in financieel opzicht minder goed ging werd gevreesd voor de continuïteit van het museum. Samen met anderen heeft in een daartoe opgerichte werkgroep ervoor gezorgd dat dit werd voorkomen. Nu draait het museum goed mede dankzij zijn enthousiaste inzet en zijn kennis op het gebied van de kunst.

Voorzitter Hans Ploeg roemde Pieter om al zijn werk en kennis. Node wordt van hem afscheid afgenomen. Hij vroeg nog wel of Pieter in voorkomende gevallen gevraagd zou mogen worden om advies. Het antwoord was niet moeilijk te raden en was uitgesproken positief.

Hans Ploeg reikte Pieter een ruiker bloemen uit voor zijn echtgenote en een mooie fles cognac voor hem (of beiden). Bovendien wordt ter gelegenheid van zijn afscheid een tentoonstelling georganiseerd.

Begin februari a.s. wordt deze expositie, gewijd aan de Maassluise kunstenaar, leraar en ondernemer Oberreiter, geopend.

Door zijn vertrek is de positie van secretaris van het bestuur vacant. Gezocht wordt naar adequate invulling.


Museum Maassluis, Zuiddijk 16, 3143 AS Maassluis, 010 – 5913813
info@museummaassluis.nl, www.museummaassluis.nl, Museum Maassluis op Facebook

 

 

Jan Buijsse

Jan Buijsse

PR voor Museum Maassluis / PR voor Culturele Raad Maassluis (2014 t/m 2020) / PR voor Schermvereniging Trefpunt / Incidentele verslaglegging. / Zonnebloem Maassluis | en meer

1 Reactie

  1. Aad Rieken
    23 januari 2016 at 21:37

    Pieter Stamp Er (I)Us,
    Beste Advies Uit Bus!