© www.maassluis.nu - Wat motiveert Marcel?

Marcel ’t Hart is kandidaat voor de Provinciale Staten. Wij willen meer van hem weten en stelden hem de volgende vragen.

Wat vindt het CDA een belangrijke taak voor de provincie?
Het CDA staat voor een samenleving waarin mensen de ruimte hebben om hun eigen leven vorm te geven en met respect met elkaar omgaan. Een samenleving waarin mensen omkijken naar elkaar. Waar ondernemers gestimuleerd én ondersteund worden om te groeien en te vernieuwen. We zetten ons actief in om dat mogelijk te maken met goede voorzieningen. Zoals scholen, winkels, openbaar vervoer, wegen, fietspaden en voldoende groen. Goed wonen en werken moet voor iedereen bereikbaar zijn. Voor onszelf, maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen.

Heb jij in de PS een specifieke missie voor Maassluis?
Hoewel ik niet alleen voor Maassluis in de PS zit, is Maassluis natuurlijk wel de plek waar ik geboren en getogen ben. Belangrijk zijn natuurlijk de grote infrastructurele projecten rondom onze gemeente; de A4 die al in uitvoering is en de Blankenburgtunnel. De besluiten daarover worden in Den Haag genomen. Maar ze gaan wel door ons gebied; een optimale inpassing is dan ook hetgene waar het CDA Zuid-Holland zich sterk voor maakt.
Daarnaast liggen we met het Botlekgebied als buurman natuurlijk in een gebied waar toezicht en handhaving in de industriële sector van belang. In beginsel een verantwoordelijkheid voor de provincie die de volle aandacht vraagt bij het CDA. Verder is met het opheffen van het samenwerkingsverband van de Stadsregio Rijnmond een nieuwe samenwerking ontstaan; de Metropoolregio. Ik vind het een taak van de provincie om de belangen van de kleinere gemeentes, zoals Maassluis, in dit verband in de gaten te houden.

Waarom ben jij een goede kandidaat (expertise, vakspecialisme, kennis, vaardigheden)?
Naast hardwerkend raadslid ben ik constructeur/projectleider bij een groot ingenieursbureau op het gebied van de infrastructuur; dat sluit natuurlijk aan bij het werk van de provinciale staten. Daarnaast heb ik een grote affiniteit met duurzaamheid. Overigens ontving de fractie van CDA van de provinciale staten een prijs voor hun inzet op het gebied van duurzaamheid over de periode 2011-2015. Verder zijn we natuurlijk met het Midden-Delfland gebied om de hoek gelukkig, maar dat moet we zo blijven. Groen en met mogelijkheden voor recreatie, zaken waar ik me in Maassluis al met veel plezier mee bezig hou.

Als jij het voor het zeggen zou hebben, wat zou je dan direct aanpakken?
Er liggen op het gebied van duurzaamheid heel veel kansen, hoe kun je bestaande bruggen en andere constructies optimaal conditioneren zodat de onderhoudskosten omlaag gaan en over de totale levensduur de totale kosten ook dalen. Door op een verantwoorde manier met beheer en onderhoud om te gaan is nog veel te winnen. Daarnaast is de veiligheid van provinciale wegen een zorg, in de afgelopen periode hebben we als CDA hier al veel aandacht voor gevraagd. De provincie is als bestuurslaag belangrijk, maar veel mensen weten niet wat de provincie eigenlijk doet. Onbekend maakt onbemind, daarom is het belangrijk om nadrukkelijker laten zien wat de provincie doet.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt