© PR  – Give peace a change

“We moeten meer wij zijn”, was de wijze uitspraak van Jochem, één van de jeugdambassadeurs tijdens de discussie over duurzaamheid en vrede. De kinderen riepen tijdens de Nationale Kindertop van HOPE XXL de wereldleiders op altijd met elkaar te blijven praten, geen oorlog meer te voeren, vuurwapens te bestrijden en vieze terreurbommen te verbieden. Ze pleitten voor goed onderwijs en vrijheid.

Creatieve ideeën als een wereldwijde ideeënbus en helpende buurlanden, passeerden de revue. Alle kinderen hebben aan het eind van de dag hun handtekening gezet onder een universele verklaring van kinderen gericht aan alle wereldleiders die de afgelopen dagen in Nederland zijn voor de Nucleaire Top. De Haagse burgemeester Jozias van Aartsen heeft inmiddels de verklaring overhandigd aan de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Samen met de heer Van Aartsen openden de kinderen de tentoonstelling ‘Give peace a Chance’ in het Museon.

Maar natuurlijk werd er ook gekeken wat jezelf in je directe omgeving kunt bijdragen om te werken aan wereldvrede en duurzaamheid. De kinderen kwamen met talloze voorstellen, zoals speelgoed ruilen, gescheiden afval verzamelen, de verwarming lager zetten, een dikkere trui aan doen etc. Ook over het eten van vlees en vis werd kritisch nagedacht en de conclusie was dat iedereen daar zijn eigen regels voor heeft; de één is vegetariër, de ander eet wat minder, weer een ander eet alleen scharrelvlees. Maar diersoorten die dreigen uit te sterven, daar zouden regels voor moeten komen. Kortom, het was een leerzame en inspirerende dag. In Maassluis gaan de jeugdambassadeurs de thema’s op lokaal niveau verder uitwerken. Genoeg te doen!

De Raad van Jeugdambassadeurs is samengesteld uit 24 kinderen tot 12 jaar van groep 7 en 8 vanuit alle basisscholen in Maassluis. Samen met deze gekozen kinderen wil de gemeente een bijdrage leveren om kinderen op jeugdige leeftijd te laten beseffen, dat zij rechten en plichten hebben en deze bespreekbaar kunnen maken. Op deze manier worden kinderen samen met hun ouders en andere opvoeders, betrokken bij verschillende onderwerpen die in hun leefomgeving spelen. Meer informatie over de Raad van Jeugdambassadeurs staat op www.maassluis.nl.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt