MAASSLUIS | Nederland kampt met een grote uitdaging voor wat betreft opvang statushouders. Daarnaast zijn op dit moment extra plekken nodig voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Een aantal Nederlandse gemeenten maakt gebruik van de logeerregeling van het COA.

Daarover stelt de fractie van de ChristenUnie de volgende vragen onder artikel 51:

1. Bent u op de hoogte van de logeerregeling van het COA. Waarbij statushouders voor drie maanden kunnen logeren bij gastgezinnen en dat ook de VNG aandacht vraagt voor deze logeerregeling?

2. Bent u ermee bekend dat uit onderzoek is gebleken dat een dergelijke logeerregeling helpt bij integratie en participatie in de Nederlandse samenleving?

3. Heeft u overwogen deze logeerregeling toe te passen binnen Maassluis?

4. Bent u bekend met Stichting Takecarebnb, die contacten tussen gastgezinnen en statushouders coördineert. En dat op deze manier al meer dan 500 gastgezinnen aan statushouders zijn gekoppeld.

5. Bent u bereid in gesprek te gaan met Takecarebnb over samenwerking, waardoor Maassluise gastgezinnen een logeerplek kunnen bieden aan statushouders / vluchtelingen.

6. Bent u ermee bekend dat in diverse gemeenten Stichting Present een aanvullende coördinerende rol kan spelen en dat ook Stichting Present Maassluis hiervoor open staat?

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek