Helaas blijft Maassluis ‘degelijk’ onderzoeken zonder daadkrachtig beleid.

MAASSLUIS | De Fietsersbond biedt wethouder van Maassluis de Fietsvisie 2040 aan en roept op tot actie. Afgelopen week heeft Aad van Leeuwen van de Fietsersbond Maassluis de “Fietsvisie 2040” aangeboden aan wethouder Fred Voskamp (CDA).

Dat gemeente Maassluis een armoedig fietsbeleid heeft is al langer bekend bij fietsend Maassluis. Maar vorige week kwam het echter weer in het nieuws bij de WOS. Een fietser ging op het tegelpad langs de Westlandseweg onderuit door losliggende en over elkaar geschoven tegels. Het slachtoffer heeft zijn verhaal gedaan bij de WOS waar op gereageerd is door zowel de Fietsersbond als de wethouder van Maassluis.

De Fietsersbond wees de wethouder er op dat dit ‘losse tegel’ probleem op fietspaden al jaren speelt in Maassluis. En dat dit ongeluk geen incident was maar een voorval in een lange reeks. De wethouder heeft op de valpartij gereageerd door voor de zoveelste keer een stratenmaker met wat zand op pad te sturen, die er weer het beste van probeert te maken. Zonde van de inspanningen en het geld voor dit storingsonderhoud. Op naar het volgende incident denkt de Fietsersbond. Incidenten kunnen nog veel erger aflopen dan dit genoemde ongeval.

Het getuigt van armoedig fietsbeleid als er alleen noodreparaties plaatsvinden en de noodzakelijke structurele aanpak van tegelpaden achterwege blijft. Aad van Leeuwen duidelijk: op alle fietspaden in Maassluis de tegels er uit en vervangen door rood asfalt. Veel gemeenten in het land hebben dat beleid al in gang gezet, bijvoorbeeld Rotterdam en Zoetermeer. Eindelijk tijd voor écht doortastend fietsbeleid in Maassluis!

Fietsvisie 2040
De Fietsersbond ziet dat het landelijk goed gaat met het fietsgebruik. Een aantal ontwikkelingen dragen daar aan bij, zoals verstedelijking, zorgen om het klimaat en de wens om gezonder te leven en meer te bewegen. Fietsplezier is een belangrijke doelstelling van de Fietsersbond.
Ook het aantal ‘fietstypen’ zoals ebikes, mountainbikes, speedelecsen en bakfietsen neemt toe. Door diversiteit en aanpassingsvermogen nemen ze de plaats over van de individuele personenauto als vervoersmiddel. En de fiets is een prima vervoermiddel voor korte afstanden dat ook goed aansluit op het openbaar vervoer.


Kwaliteit fietspaden
Op de fietspaden in Maassluis worden ook steeds meer racefietsen en scootmobielen gesignaleerd. Deze rijden vaak met hogere snelheden of zijn zwaarder dan de standaard stadsfiets of ‘Oma fiets’ van vroeger. Dat andere en intensievere gebruik stelt ook hogere eisen aan de kwaliteit van fietspaden: Ze moeten vlakker, steviger en breder zijn en geen kieren hebben waar fietsbanden in vast kunnen lopen. Allemaal aspecten waar de verouderde tegelpaden in Maassluis niet aan voldoen. Aad van Leeuwen verbaast zich er over dat dit niet uit kwaliteitsinspecties is gebleken.

De wethouder gaf aan dat in maart 2020 nog alle fietspaden in Maassluis geïnspecteerd zijn en dat ze in orde bevonden waren.

Terwijl nu toch overal tegels ‘schots en scheef’ liggen. Onbegrijpelijk vindt Van Leeuwen, die erg benieuwd is naar die inspectierapporten en de gehanteerde criteria. In veel gemeenten worden landelijke CROW-normen aangehouden voor dergelijke inspecties of worden ‘fietscomfort’-metingen gedaan. Maar Maassluis hanteert eigen normen, alsof ‘de slager zijn eigen vlees keurt’.

► tekst gaat verder onder de foto’s
Corona maatregelen
Tijdens de Corona crisis valt het extra op hoe smal veel fietspaden in Maassluis zijn, terwijl we wel afstand willen houden. Die paden moeten breed genoeg zijn om elkaar als fietsers veilig te kunnen passeren. En de randen naast fietspaden moeten vrij van hoog gras, beplanting of obstakels zijn, zodat fietsers de volle breedte van de paden kunnen benutten om elkaar te passeren.

De nog maar kort geleden gerealiseerde fietspaden rond het Marelplein in Maassluis bijvoorbeeld, voldoen lang niet aan de eisen van deze tijd. Ze zijn te smal en geparkeerde auto’s op het plein staan soms met hun trekhaken of bumpers tot op het fietspad. Aan de andere zijde van het twee-richtingen fietspad steken de voorkanten van grote vrachtauto’s en bussen in de bochten over de fietspaden. Gevolg hiervan is dat fietsers het midden van het fietspad opzoeken om maar veilig te zijn. Elkaar passeren op dat nauwe fietspad lukt dan niet dan en zeker niet op anderhalve meter afstand. Ook hier is het helaas wachten op ongelukken…

Als het fietspad langs de Koning Willem Alexander Boulevard al afgesloten moest worden i.v.m. de drukte en het kunnen houden de 1,5 meter afstand, hoe zit dat dan op de vele andere paden in Maassluis vraagt de Fietsersbond zich af.

Goed fietsbeleid ook goed voor de automobilist
Hoe meer mensen gebruik maken van de fiets, bijvoorbeeld voor woon werk verkeer, hoe minder druk de autowegen worden. En dat is goed nieuws voor het vrachtverkeer en de automobilisten die nu dagelijks in de file staan. Ook automobilisten hebben dus baat bij meer fietsgebruik.

Goed fietsbeleid spaart de gemeentekas
Als mensen verleid worden om vaker de fiets te nemen, dan hoeft de gemeente minder autowegen en parkeerplaatsen te realiseren en te onderhouden. Om het fietsgebruik te stimuleren moet er echter wel een goede infrastructuur zijn voor de fiets: logische routes, veilige paden van asfalt en van voldoende breedte én veilige stallingen. Niet zoals bij de Koningshoek, waar de fietsenstalling vrijwel leeg is door de afstand tot de winkels en er in de ‘schil’ rondom de winkels te weinig fietsbeugels zijn om aan de stallingsbehoefte te voldoen.

Watertappunten en sanitaire voorzieningen
Om mensen te verleiden de fiets te nemen moet je goede voorzieningen hebben. Daar waar omliggende gemeenten zoals Midden Delfland al een paar jaar watertappunten hebben, is Maassluis nog steeds bezig met een ‘locatieonderzoek’. Hier zijn in het verleden al suggesties voor gedaan (atletiekbaan, speeltuin Avonturis en de drie metrostations). Helaas blíjft Maassluis maar onderzoeken. De Fietsersbond pleit samen met o.a. de “Toilet Alliantie” , het Fietsplatform en e Maag-Lever- en Darmstichting voor meer openbare toiletten en doet een beroep op de overheid. Een mooi initiatief met ook kansen voor Maassluis. Als het maar niet opgevat wordt als een excuus om noodzakelijk onderhoud aan de huidige paden uit te stellen!

Uitstelgedrag
Maassluis heeft er lang over gedaan om de nieuwe Fietsbeleidsnota op te stellen. Naar verwachting wordt die begin juli behandeld door de gemeenteraad van Maassluis. Ook de vorige Fietsbeleidsnota 2010-2014 heeft destijds lang op zich laten wachten en er zijn vele aandachtspunten uit dat vorige plan niet gerealiseerd. Dat de gemeente Maassluis uitstelgedrag vertoont in plaats van daadkracht is kwalijk.

Geld is een gemakkelijk excuus als je aan fietsbeleid geen prioriteit geeft. Door de gemeente Maassluis is voor het fietsbeleid in de komende jaren weinig meer uitgetrokken dan alleen een bijdrage aan de interlokale fietsroute van het Westland naar Rotterdam. Maar voor verbetering van de plaatselijke hoofdroutes in Maassluis (o.a. Westlandse Weg, Albert Schweitzerdreef, Merellaan, Lijsterlaan, Stationsweg,  Rozenlaan) bestaan voor zover nu bij mij bekend geen concrete plannen en er is ook geen budget uitgetrokken.

En er wordt nu al weer door wethouder Voskamp verwezen naar de op te stellen ’Mobiliteitsnota’. Waarom hierop wachten als de huidige fietspaden al niet voldoen? Weer een vorm van uitstelgedrag? Het wordt in Maassluis nu tijd voor écht doortastend fietsbeleid in plaats van wollige taal. Prioriteit voor Fietsbeleid, niet lullen, maar poetsen!


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

8 Reacties

 1. APC Wattel
  20 juni 2020 at 13:50

  Als er in maart 2020 onderzoek is gedaan met als conclusie dat de fietspaden in orde zijn bevonden dan vraag ik me toch af welke prutser dit onderzoek heeft gedaan. Dat geld van het onderzoek is dan in ieder geval weggegooid geld !
  Maar als gemeente heb je dan ook een bord je kop als je dit als conclusie durft te ventileren naar je bewoners.
  Weg met al die stoffige wethouders en tijd voor een frisse jonge wind.

 2. Ton Kruijt
  20 juni 2020 at 09:51

  Dat die tegels los liggen komt gewoon doordat er tijdens een reparatie verkeerd zand wordt gebruikt. Op schelpenpad kan je niet straten, dat vraagt om herhaling van een reparatie. Die losliggende tegels hebben eenvoordeel bij passeren hoef je niet te bellen ze horen je al van verre aankomen.

 3. Jaap Dekker.
  19 juni 2020 at 18:57

  Hopelijk is er een politieke partij die ècht werk gaat maken van de hierboven uitvoerig besproken situatie betreffende de belabberde toestand van de nog altijd aanwezige tegels op sommige fietspaden in Maassluis . Veel fietspaden zijn te smal om fietsers uit tegenover gestelde richting te passeren. Het aantal fietsers dat gebruik maakt van deze ,vaak gevaarlijke fietspaden , neemt steeds grotere vormen aan. Indien Maassluis streeft naar minder auto’s in de gemeente kan een belangrijke stap zijn: beter onderhoud én verbreding van de fietspaden Dit is vooral met het oog op de toekomst , méér dan wenselijk.!!

 4. Yvonne Boeckx
  19 juni 2020 at 17:23

  Het probleem treft niet alleen de fietspaden, ook vele voetpaden moeten nodig gerepareerd worden. Uitstekende tegels zijn een gevaar voor de vele ouderen welke passeren met bijvoorbeeld hun rollator maar ook voor blinden mensen is het levensgevaarlijk.
  Heb het gevoel dat de zogenaamde controle in maart een wassen neus is.
  Ik kan alleen maar zeggen doe melding via Schoon Heel en Veilig, wellicht wordt het opgepakt.

 5. Fred
  19 juni 2020 at 17:00

  Hier en daar een schep zand er over zo nu en dan een tegel. Het mag ook niets kosten!

 6. Hans van der Linden
  19 juni 2020 at 15:58

  Het heeft mij de afgelopen 2 jaar zo’n 500 euro gekost aan schade aan mijn fiets en nu wordt er weer lapwerk geleverd door een paar los zittende tegels te vervangen door rode tegels. De auto krijgt weer bijna overal nieuw asfalt. Een beetje meer uitgeven aan fietspaden is ook goed voor het mulieu

 7. peter
  19 juni 2020 at 14:58

  Dus het CDA als coalitie partij, komt dit item uit het verkiezingsprogramma niet na.
  Welke beloftes worden wel nagekomen!!!
  Dat heet politiek, als we gekozen zijn spelen er andere belangen.

 8. B
  19 juni 2020 at 13:31

  Heb een paar jaar geleden ook al me beklag gedaan over fietspad Westland weg. Hier op Maassluis.nu op FB en gemeente app van Maassluis met als resultaat binnen een paar dagen gerepareerd. Half jaar later was het weer een drama op hetzelfde stuk. Dit speelt al jaren door heel Maassluis. Die kosten voor al die tijdelijke spoed reparaties. Hadden ook besteed kunnen worden aan asfalt. Tis wachten op ernstige ongelukken. En dan de gemeente Maassluis aansprakelijk stellen. Ze kunnen zich niet verstoppen achter slechte fietspaden dat wisten we niet. Het probleem is al heeererl lang bekend bij gemeente.