© www.maassluis.nu - Het Spectrum

Op 12 mei 2015 bevestigden de voorzitter van schoolbestuur UN1EK, Eric Boerhout en wethouder Arnold Keijzer namens het college van Maassluis met een ferme handdruk de samenwerking voor de nieuwbouw van Het Spectrum met een sportzaal.

De nieuwe basisschool wordt door het schoolbestuur gebouwd en de sportzaal bij de school door de gemeente.

Omdat er sprake is van één gebouw werken de gemeente en het schoolbestuur nauw samen, wat is vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst die met plezier door beide heren is ondertekend. De realisatie van de school, waarvan de voorbereidingen al zijn gestart, kan hiermee voortvarend worden voortgezet. De school en de sportzaal zullen, afhankelijk van diverse te volgen procedures in 2017 klaar zijn.

12-5-2015, maassluis, ondertekening van samenwerking tot nieuwsbouw basisschool het spectrum met sportzaal, wethouder keijzer en bestuurder uniek eric boerhout foto rob kamminga

Voorzitter college van bestuur van Stichting UN1EK Eric Boerhout en wethouder Arnold Keijzer ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst voor nieuwbouw van Het Spectrum met een sportzaal. Foto Rob Kamminga

Arnold Keijzer is blij dat met deze belangrijke stap een lang voorbereidingsproces is afgerond en dat nu serieuze stappen kunnen worden ondernomen voor de nieuwbouw. Eric Boerhout is verheugd dat het perspectief op een nieuw school als vervanging van de huidige locatie aan de Fenacoliuslaan realiteit wordt en dat er een nieuwe en eigentijdse onderwijsvoorziening kan worden gerealiseerd.

De gemeenteraad heeft op 24 maart jl. een krediet van in totaal 3,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw. De school wordt een integraal kindcentrum (IKC) waarin allerlei activiteiten voor kinderen plaatsvinden. De nieuwbouw bestaat uit een 10-klassige school met voorzieningen voor buitenschoolse opvang en een sportzaal.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt