Maassluis is aangesloten bij Midden Delfland en heeft een indirect belang bij de A4. Alles in de natuur hangt immers met elkaar samen en veranderingen in de balans kunnen hun invloed hebben op de omgeving. Delfland verleent een watervergunning bij de aanleg van het nieuw deel van de A4. Tussen Delft en Schiedam werkt Rijkswaterstaat aan de aanleg van de snelweg A4. De 7 kilometer lange weg, die in 2015 wordt opengesteld voor het verkeer, krijgt deels een verdiepte ligging en een aqua-ecoduct. Voor het onttrekken van grondwater op die delen van het tracé is een watervergunning van Delfland nodig.

Voor de verdiepte ligging wordt gewerkt met zijwanden van cement-bentoniet en bestaande kleilagen in de bodem. Deze constructie is niet zo waterdicht als bijvoorbeeld een betonbak. Daarom moet het overtollige grondwater worden weggepompt. Grondwater wordt gebruikt voor de drinkwatervoorziening en industrie, maar ook door de akkerbouw en veeteelt (beregening van gewassen , drinkwater voor vee). Als waterbeheerder let Delfland op deze belangen bij de bouw van de A4.

In de watervergunning staat dat Rijkswaterstaat ervoor moet zorgen dat de grondwaterstand buiten het wegtracé niet wordt beïnvloed. Bovendien is een maximum gesteld aan de hoeveelheid grondwater die mag worden weggepompt. Tijdens de aanleg van de constructie letten alle partijen er nauwlettend op dat de constructie zo waterdicht mogelijk wordt gemaakt. Na vaststelling van de ontwerp watervergunning door Delfland en publicatie door Rijkswaterstaat ligt deze zes weken ter inzage en kunnen belanghebbenden hierop reageren.

bron: Nieuwsbrief van Hoogheemraadschap Delfland

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Bea Scheurwater
    26 september 2013 at 13:31

    Ik hou mijn hart vast, bij alles wat boven water is gekomen aan wat fout is gegaan, de fyra, fraudes etc hadden de controleurs hun werk niet (goed genoeg) gedaan….wie controleert de contoleur? en belangrijker, wie is verantwoordelijk als het mis gaat?
    wordt het niet eens tijd dat mensen die het laten afweten, in een directie, de gemeente, maakt niet uit waar, DAAR VOOR MOETEN OPDRAAIEN IN DE ZIN VAN ONTSLAG EN IN IEDER GEVAL GEEN NIEUWE FUNCTIE IN EEN DERGELIJK ORGAAN?