MAASSLUIS | Naast de reeds aanwezige vloot van zeven museale schepen zal de Maassluise sleepboothaven binnenkort worden uitgebreid met twee nieuwe schepen. Middels bemiddeling van de Stichting Maritiem Erfgoed Maassluis is de voormalige Europoortsleper Steenbank (1960) van de slopershamer gered en zal deze binnenkort vanuit Haarlem naar Maassluis worden gevaren.

De Steenbank was samen met zusterschip Schouwenbank de eerste Europoort sleepboot die L. Smit & Co. liet bouwen teneinde de grote schepen die daar verwacht werden te kunnen assisteren.

Met een lengte van 30 meter en een geïnstalleerd vermogen van 1250 PK waren deze fraai gelijnde schepen een welkome aanvulling op de vloot kleinere havenslepers die voornamelijk voor de stadshavens opereerden. Later gingen de sleepboten van Smit die in het Europoortgebied opereerden een samenwerking aan in een nieuwe werkmaatschappij: de Nieuwe Rotterdamse Sleepdienst (NRS).

Tot voor kort was de Steenbank, die de Rotterdamse haven in 1980 verliet, in dienst van de Belgische marine maar is eind 2015 afgestoten. Het schip zal worden terug gebracht in de NRS huisstijl en onderdeel gaan uitmaken van de Stichting Sleepboothaven Maassluis.

nsm-steenbank

NSM – De Steenbank

Naast de Steenbank komt naar verwachting nog een oude bekende terug naar haar geboorteplaats en wel de sleepboot Tonijn, een kustsleper die in 1958 als bouwnummer 105 door scheepswerf De Haas aan W.A. van den Tak’s bergingsbedrijf werd opgeleverd.

Deze sleepboot heeft een lengte van 21 meter en heeft de laatste jaren als Eerland 28 in het Rotterdamse havengebied gewerkt. Kenmerkend voor het scheepje is bovendien de enorme bergingspomp die in het vaartuig is geïnstalleerd. Bij talloze bergingsklussen heeft de Tonijn in haar bijna 60-jarige carrière geassisteerd, niet in de laatste plaats in 2004, bij het bergen van de gezonken zeesleper Elbe. In Maassluis zal de Tonijn als zij daadwerkelijk naar Maassluis komt weer worden teruggebracht in haar originele staat zoals zij scheepswerf De Haas in 1958 verliet.

Door de aanvulling van deze twee bekende nog varende schepen heeft Maassluis een unieke collectie schepen in huis die allen een relatie hebben met het roemrijke verleden van Maassluis als Sleepboothaven. De Steenbank is als haven- en kustsleepboot van een formaat dat in Maassluis nog niet aanwezig is en laat zien hoe de schaalvergroting in de jaren zestig in de Rotterdamse haven vorm kreeg.

Meer dan tweehonderd vrijwilligers zijn in Maassluis actief teneinde het varend erfgoed van de stad niet alleen te bewaren maar ook te laten varen.

Vlootlijst

1916 Stoomzeesleepboot Furie
1937  Bergingsvaartuig Bruinvisch
1939  Zeesleepboot Hudson
1946  Havensleepboot Maassluis
1946 Sleepboot Delta
1954 Havensleepboot Krimpen
1958 Haven- kustsleepboot Tonijn
1959 Zeesleepboot Elbe
1960 Haven- kustsleepboot Steenbank

Historie van de Steenbank

 • 1960, 6 december: STEENBANK opgeleverd
 • 1960, 15 december: STEENBANK In dienst bij L. Smit & Co’s Internationale Sleepdienst Maatschappij N.V., Rotterdam.
 • 1961, 31 mei: STEENBANK Overgedragen aan Nieuwe Rotterdamse Sleepdienst N.V. Rotterdam.
 • 1972, 10 april: ASTROLOOG Overgedragen aan Smit Internationale Havensleepdiensten B.V. Rotterdam.
 • 1980, april: A 950 VALKE Overgedragen aan de Koninklijke Marine, Brussel, België.
 • 2016 4 maart 2016 de A950 VALCKE is uit Zeebrugge vertrokken ze is verkocht aan Treffers uit Haarlem, Nederland.
De A950 VALCKE heeft 36 jaar dienst gedaan bij de Belgische Marine.
Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

 1. Aad Rieken
  5 oktober 2016 at 11:08

  ”SLEPEND VERLEDEN!”

  De Euro/Kust/Slepers Steenbank en Tonijn..,
  Laten De Buitenhaven Nog Mooier/Fijner Zijn!