ruimte geven aan andere modaliteiten dan de auto: huurscooter, eBikes, fiets

MAASSLUIS | Wethouder Voskamp heeft een startnota over de parkeerproblematiek in Maassluis laten opstellen waarin onder meer wordt gesteld: “We staan voor een aantal gezamenlijke keuzes die we moeten maken. De bouwopgaven die er liggen vragen om na te denken hoe we onze stad leefbaar en aangenaam houden. We zullen keuzes moeten maken hoe we omgaan met mobiliteit en in dit geval parkeren in het bijzonder. Hoe kunnen we maximaal bouwen met behoud van leefbaarheid en een prettig verblijfsgebied waarbij we ruimte geven aan andere modaliteiten dan de auto. Kortom wat voor stad willen we zijn over 10 jaar? 

Leefbaar Maassluis

De huidige parkeernota voldoet niet meer om aan deze complexe vraagstukken een oplossingen te bieden. In bijgevoegde startnotitie legt B&W dilemma’s voor, maar biedt daarin  geen oplossingen. Doel van deze startnotitie is om gezamenlijk te komen tot een breed gedragen nota parkeren die het best past bij Maassluis. De gemeenteraad is gevraagd zich in deze nota te verdiepen. Dinsdag a.s. wordt op een thema avond nader ingegaan op dit onderwerp.

Dilemma’s zijn:

  • Is verlagen van de parkeernorm een optie of houden we vast aan de huidige parkeernormen met daarbij beperkte mogelijkheden om de leefbaarheid te verbeteren/op peil te houden,
  • Verlagen we de parkeernorm in Maasluis voor nieuwbouwprojecten zodat we kwaliteit kunnen bieden aan de buitenruimte,
  • Verlagen we de parkeernorm in Maassluis voor nieuwbouwprojecten zodat meer woningen kunnen worden gebouwd,
  • Verlagen wij de parkeernorm in Maassluis voor nieuwbouwprojecten met specifieke doelgroepen? Bijvoorbeeld voor senioren of kleine woningen. En welke voorwaarden stellen wij hieraan. Bijvoorbeeld extra voorzieningen voor scootmobielen,
  • Verlagen wij de parkeernorm om duurzame vormen van mobiliteit te stimuleren. Bijvoorbeeld door deelmobiliteit of voorzieningen voor elektrische fietsen als voorwaarden te stellen,
  • Wanneer passen we e.v.t. een afslag van de parkeernorm toe? Bijvoorbeeld bij bouwen in de directe omgeving van een station of bij de introductie van deelmobiliteit,
  • Gaan we bij appartementen vastleggen dat parkeren moet worden opgelost binnen het bouwblok? Denk hierbij aan gebouw parkeren. Dit is veelal een duurdere oplossing maar komt ten goede aan de buitenruimte, of bouwen we minder woningen dan vermeld in de woonvisie?
  • Verplichten we parkeren op eigen terrein als er parkeerplaatsen zijn aangelegd die ook meetellen in de parkeerbalans, en gaan we hierop handhaven?

 

STARTNOTA

 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt