© www.maassluis.nu - Nieuwe verkeersborden

Op 1 januari 2015 zijn er maar liefst veertien nieuwe verkeersborden bijgekomen. De nieuwe verkeersborden moeten bijdragen aan de duidelijkheid in het verkeer in een aantal situaties. Het is voor het eerst sinds jaren dat er zoveel borden tegelijk worden toegevoegd.

Minister Schultz van Haegen stelt overigens dat wegbeheerders bij de invoering van het besluit niet op stel en sprong de bebording aan hoeven te passen. “Omdat deze borden in het teken staan van het bieden van mogelijkheden tot verduidelijking van de huidige praktijk en niet een drastische verandering tot doel hebben, kunnen wegbeheerders werken met hun eigen planning”, zo schrijft ze in haar besluit.

Met de nieuwe borden bestaat in de eerste plaats de mogelijkheid tram- of busbanen of -stroken en de combinatie daarvan aan te geven. Dit in plaats van de huidige algemene verkeersborden met op een onderbord de uitzonderingen voor bepaalde categorieën. Dezelfde verandering gaat gelden voor het aangeven van de rijbaan of rijstrook die alleen bestemd is voor lijnbussen en vrachtauto’s of uitsluitend voor vrachtauto’s.

Ook moet volgens de minister eenduidigheid in de bebording voor passeerstroken gecreëerd worden, waarin landbouwvoertuigen rijden of even stilstaan om het andere verkeer de gelegenheid te bieden sneller door te kunnen rijden. Grote voordelen zijn dat er door plaatsing van het nieuwe bord een verplichting ontstaat voor bestuurders van landbouwvoertuigen om de passeerstroken werkelijk te gebruiken en dat de stroken niet meer door overig verkeer gebruikt kunnen worden als oneigenlijke parkeerplaats.

Ten slotte wordt een nieuw informatief verkeersbord ingevoerd om een uitwijkplaats op smalle wegen mee aan te geven. “Dat is wenselijk, omdat er een duidelijke behoefte is gebleken om weggebruikers in dit soort gevaarlijke situaties te helpen. Daarom zijn in de praktijk inmiddels veel verschillende door wegbeheerders zelfbedachte borden geplaatst.”  Volgens de minister doet die veelvormigheid aan borden enigszins afbreuk aan de duidelijkheid, terwijl duidelijkheid scheppen juist het motief was om die zelfbedachte borden te plaatsen.

Het CBR gaat met de uitgevers van verkeersleermiddelen om tafel zodat duidelijk is wanneer zij de nieuwe borden in hun lesboeken hebben verwerkt. Het CBR zal ruim van tevoren aan de opleiders en kandidaten aangeven vanaf wanneer het de nieuwe borden opneemt in de vragen voor de theorie-examens. Voor het praktijkexamen geldt dat de examenkandidaten moeten weten wat de borden betekenen, zodra ze die op de weg tegenkomen, aldus het CBR.

Bekijk hieronder de veertien nieuwe verkeersborden die per 1 januari 2015 worden opgenomen in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. Weet u van alle borden wat ze betekenen?  

nieuwe verkeersborden

 

Zo niet, ga naar borden met uitleg

 

 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt