door Tanja Cats

MAASSLUIS | In vroeger tijden was het heel gebruikelijk dat als je soep kookte, je ook extra kookte voor de buren. Het volle emaille pannetje werd dan over de heg gegeven of op de stoep gezet en daarna opgewarmd op de stoof of kachel. Tegenwoordig wordt dat nog wel gedaan, maar leven we in Nederland over het algemeen wat meer op onszelf. Stichting Present heeft daarom het project Soep op de Stoep in het leven geroepen teneinde dit oude gebaar weer nieuw leven in te blazen.

De stichting heeft met NL Doet de inwoners van de stad uitgenodigd om soep te koken en rond te brengen en daar gaven diverse inwoners zich voor op. Onder andere een gepensioneerde dame uit de bomenbuurt en het bestuur en de fractie van CDA Maassluis. Bij elkaar hebben zij, allen in de eigen keuken, zo’n 30 liter soep gekookt en het CDA bracht dat bij de bewoners van de Zaneveldflats.

De inwoners, waarvan sommigen al 30 jaar in de flat wonen, waren blij verrast en soms erg verbaasd dat ze zomaar een bakje soep kregen.

Er ontstonden soms leuke gesprekjes, nadat eerst een restje argwaan overwonnen moest worden. Uit de gesprekken kwam naar voren dat het best spannend is hoe de toekomst eruit gaat zien, want de flats staan op de nominatie om gesloopt te gaan worden. Anderen ergeren zich aan de fietsen die zomaar ergens neergezet worden. Over het algemeen beluisterde de vrijwilligers tevredenheid en er werd door de bewoners waardering uitgesproken over het toezicht en de handhaving. De groep vrijwilligers kijkt terug op een waardevolle middag vol gesprekjes met bewoners.


 

Stichting Present

Stichting Present

STICHTING PRESENT | Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.