[ PARTNER BERICHT ]

Vlaardingen/Maassluis/Midden-Delfland | Wat hebben wandelen en spelletjes spelen met elkaar te maken? Op het eerste gezicht misschien niet zoveel, maar tijdens beide activiteiten is het fijn om met elkaar te praten. Dit geldt voor alle leeftijden. Het zijn daarom perfecte activiteiten om te doen met iemand die Nederlands (nog) moeilijk vindt.

Tijdens NLDoet van het Oranje Fonds (15 en 16 maart) organiseerde de Bibliotheek taalwandelingen en spelletjesmiddagen in Maassluis, Midden-Delfland en Vlaardingen. De organisatie kijkt terug op twee gezellige dagen. Ruim 100 mensen liepen mee tijdens één van de wandelingen, en tijdens de spelletjesmiddagen werden door kinderen, jongeren en volwassenen meerdere spellen gespeeld.

Jacqueline (coördinator vrijwilligers): “Het is altijd een feestje om deze wandelingen te organiseren. De mensen die meelopen zijn allemaal enthousiast. Ze vinden het leuk om nieuwe mensen te leren kennen en kijken na de wandeling vaak anders naar de plekken waar ze langs zijn gelopen. Dit werkt twee kanten op. Mensen die hier nog niet zo lang wonen, horen verhalen over de omgeving en ontdekken plekken waar ze nog nooit zijn geweest, terwijl hen juist dingen opvallen waar inwoners die hier al lang wonen nog nooit bij stil hadden gestaan. De interactie is fantastisch om te zien.”

© De Plataan

Wandelaars waren o.a. vrijwilligers van de Bibliotheek en mensen die nog niet zo goed Nederlands spreken. De gesprekken die ontstaan zijn volgens Marina (vrijwilliger) ‘warm en confronterend’. Ze dankt de Oekraïense dames die meeliepen om hun openheid en vindt het een voorrecht om met hen te praten. Eén van deze dames was Anastasia. Zij zegt: “De wandeling was heerlijk! Ik heb veel nieuwe woorden in het Nederlands geleerd. Het was een geweldige wandeling in goed gezelschap.”

In alle plaatsen liep een politicus mee. Roel Veugelers (fractievoorzitter CDA in Vlaardingen) liep in Vlaardingen mee met een groepje. Speciaal voor Koningsdag leerde hij hen ‘Lang zal hij leven’ te zingen. In Midden-Delfland en Maassluis sloten wethouders aan. Wethouder Oderwald liep in Den Hoorn mee met de taalwandeling, terwijl wethouder Mulder in Maassluis deelnam aan de spelletjesmiddag.

De spelletjesmiddagen vonden plaats in Maassluis en Vlaardingen. Samen met de andere aanwezigen werd fanatiek 30 seconds gespeeld. Vanuit Yets Foundation kwamen jongeren naar de Bibliotheek in Vlaardingen om spelletjes te spelen. Eén van de jongeren zei: “Het is belangrijk om iets te doen voor een ander.” De aanwezige kinderen vonden het heel leuk om met hen te spelen. Ze waren enthousiast over de gespeelde spellen.

Binnen de Bibliotheek de Plataan helpen we het liefst zoveel mogelijk mensen, van jong tot oud, op allerlei vlakken en op verschillende manieren. Er zijn vrijwilligers die wekelijks een uur aan de slag gaan met een kind, jongere of volwassene om hen te helpen beter te worden in Nederlands. Maar er zijn ook vrijwilligers die vragen over de Digitale Overheid beantwoorden. Ook zijn er lessen over digitale vaardigheden of taalcafés waar vrijwilligers bij zijn om de deelnemers te helpen.

Wil jij meer informatie over de mogelijkheden die er zijn? Wil je met volwassenen aan de slag? Stuur dan een e-mail naar b@debibliotheekdeplataan.nl. Meer informatie over vrijwilligerswerk gericht op kinderen is te krijgen via taalenthuis@debibliotheekdeplataan.nl. Natuurlijk kun je ook terecht op onze website: www.debibliotheekdeplataan.nl


Bibliotheek De Plataan

Bibliotheek De Plataan

Bibliotheek De Plataan

Hoofdadres: Uiverlaan 18, 3145 XN Maassluis
Telefoon: 085 043 6741