MAASSLUIS | Ondanks alle sociale voorzieningen waar gebruik van gemaakt kan worden zijn er situaties waarbij deze voorzieningen geen of onvoldoende hulp kunnen bieden. Via familie of bekenden of hulpverleners die bekend waren met de mogelijkheden die kerken hebben, kwam dan de vraag: kunnen jullie helpen?   

Vier Maassluise kerkgenootschappen hebben enige tijd geleden de handen ineen geslagen en hebben een stichting opgericht die zulke hulpvragen beter kan beantwoorden. Deze kerken zijn: de Immanuëlkerk, de Groote Kerk, de Koningshof (deze drie vormen samen de Protestantse Gemeente Maassluis) , De Ark, Het Kompas en de Maranathakerk.

Via een telefoonnummer en een email-adres kunnen mensen het Noodfonds bereiken om hulp. Een team van deskundige mensen beoordeelt de hulpvraag en, bij een positieve beslissing, wordt er een oplossing gerealiseerd. Een oplossing in de vorm van tegoedbonnen voor de supermarkt, noodzakelijke huishoudelijke apparatuur, een renteloze lening, of de betaling van een rekening.

► We geven geen langdurige hulp, maar helpen om uit een impasse te komen.

► Voor andere en structurele hulp verwijzen we naar andere maatschappelijke organisaties.

Sinds de oprichting (eind 2018) heeft het Noodfonds al enkele tientallen keren hulp gegeven. De financiële middelen worden beschikbaar gesteld door de deelnemende kerken.

Het stichtingsbestuur wordt gevormd door afgevaardigden van elk van deze kerken. De medewerkers zijn ervaren in het diaconale werk en kennen de sociale voorzieningen.

Hulpvragen komen ook binnen via andere organisaties die betrokken zijn bij armoedebestrijding: zoals de Voedselbank. Stichting BOOM, Vluchtelingenwerk, Present, Vraagraak en Stroomopwaarts. Deze doen dat dan in naam van de hulpvrager en hebben al een goed beeld van de situatie.

Elke hulpvraag wordt serieus behandeld en als aan de voorwaarden en mogelijkheden van het Noodfonds wordt voldaan, wordt de hulp verstrekt. Deze vorm van hulpverlening is vooral bedoeld voor mensen die niet zijn aangesloten bij een geloofsgemeenschap. Ben je wel bij zo n gemeenschap verbonden dan wordt je verwezen naar de diaconie of de armenzorg van die gemeenschap.

Waarom doen deze kerken dit? Omdat zij het als hun roeping zien om de medemens die hulp nodig heeft, deze hulp ook te geven en doen dat zonder aanziens des persoons.

Voor meer informatie over het Noodfonds, de werkwijze en de voorwaarden:

www.noodfondsmaassluis.nl

Het telefoonnummer voor hulpvragen: 06 380 177 01 of email:

info@noodfondsmaassluis.nl

© St Noodfonds

 

 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt