In 2012 is het gemaal aan de Weverskade ter hoogte van de parkeerplaats Wagenstraat in Maassluis, gerenoveerd. Tijdens deze renovatie bleek dat de overstortleiding vanaf het gemaal aan de Weverskade tot aan de Noordgeer moet worden vervangen. Voorafgaand aan deze vervanging is het echter noodzakelijk om drie lindebomen te kappen.

Het is helaas niet mogelijk om de bomen te behouden, omdat deze op of nabij het leidingentracé staan van de te vervangen overstortleiding. De kapwerkzaamheden vinden plaats vanaf 5 mei a.s. en nemen slechts enkele dagen in beslag, zodat het geen invloed heeft op de festiviteiten in het openingsweekend van het 400 jarig bestaan van Maassluis op 16 en 17 mei.

De gemeente heeft de start van de vervanging van de overstortleiding vervolgens gepland voor de komende zomervakantie. Zodra de aannemer de definitieve planning heeft, worden de omwonenden op de hoogte gesteld. Nadat alle werkzaamheden zijn verricht, worden in het najaar drie nieuwe bomen teruggeplaatst omdat dan het plantseizoen begint. Hierdoor hebben de nieuwe bomen een optimale overlevingskans. Het is niet wenselijk om de nieuwe bomen opnieuw op een leiding te planten. Daarom wordt tegen die tijd in overleg met het Hoogheemraadschap van Delfland naar een nieuwe locatie gekeken langs de Noorddijk.

De bewoners en ondernemers aan de Noorddijk en omgeving zijn hierover schriftelijk geïnformeerd. De gemeente en de aannemer realiseren zich dat er hinder zal worden ervaren. Dit is echter onvermijdelijk en er wordt alles aan gedaan om deze overlast zoveel mogelijk te beperken.


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt