door ROV Zuid-Holland

MAASSLUIS | Gemiddeld genomen over de afgelopen jaren raken in Zuid-Holland iedere dag 17 mensen gewond door een verkeersongeval. Bij het overgrote deel van deze ongevallen speelt gedrag een belangrijke rol.

Samen met een groot aantal partners zet het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid (ROV) Zuid-Holland in op het vergroten van de verkeersveiligheid.

ROV: “We willen dat verkeersveilig gedrag de norm wordt. Onder het motto “Maak een punt van nul” doen we een appèl op overheden, werkgevers, scholen, verenigingen en weggebruikers om zelf hieraan bij te dragen. Nul slachtoffers is onze ambitie.”

Beste gemeenteraad,

Als gemeente bent u:

• wegbeheerder
• opdrachtgever
• uitvoerder
• werkgever
• een voorbeeld voor anderen

Vanuit al die rollen bent u of verkeersdeelnemer of in een positie om invloed uit te oefenen: op de infrastructuur, maar ook om aandacht te vragen en kennis te vergroten voor en over het onderwerp. Op dit moment zit u mogelijk aan de onderhandelingstafel. Maar ook als dat niet het geval is, als gemeenteraadslid bepaalt u mede de speerpunten voor de komende jaren.

We geven u daarom graag informatie mee voor uw werkzaamheden:
Infographic verkeersveiligheid in Zuid-Holland
Jaarverslag 2021 ROV Zuid-Holland
Actieplan 2022 ROV Zuid-Holland
ROV magazine maart 2022 – met extra achtergrondinformatie

Wilt u meer weten over Maak een punt van Nul en de programma’s voor verkeersveilig gedrag in ZuidHolland en in uw gemeente?

Heeft u specifieke vragen, wij beantwoorden ze graag via informatie@rovzh.nl

Kijk ook op www.maakeenpuntvannul.nl u kunt zich daar ook aanmelden voor onze nieuwsberichten www.maakeenpuntvannul.nl/aanmelden 

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens & Maatschappij | Publiceert eigen artikelen en aangeleverde berichten binnen dit thema