door CCV

MAASSLUIS | Bedrijventerreinen vormen een gelegenheidsstructuur voor georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Overheden die belast zijn met bestrijding van dit fenomeen hebben vaak maar beperkt zicht op wat er zich afspeelt op deze gebieden.

Locaties zoals winkelstraten en bedrijventerreinen die kampen met zogeheten vitaliteitsproblematiek, zijn aantrekkelijk voor criminelen die onder de radar willen opereren. Zij zoeken locaties voor dekmantelbedrijven, drugsproductie- en opslaglocaties met goede aansluiting op het logistieke netwerk naar het Europese binnenland. Doordat ondermijnende criminaliteit zich veelal onder de radar afspeelt, komen dergelijke kwetsbare locaties niet snel in beeld op basis van meldingen en aangiftes.

Ondernemers worden nog te beperkt betrokken bij de ondermijningsaanpak, terwijl zij veel kennis in huis hebben over wat zich afspeelt in een gebied.

Door beperkingen in tijd en capaciteit, hebben gemeenteambtenaren die zijn belast met de ondermijningsaanpak nog vaak beperkt zicht op wat zich afspeelt op bedrijventerreinen. Slimmer gebruik van data kan hiervoor een oplossing bieden. 

CCV schrijft hierover uitgebreid op:

https://ccv-secondant.nl/platform/article/signaleren-van-ondermijning-op-bedrijventerreinen-1


Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek