MAASSLUIS | Vroeger sprak men over ‘zaken die niet goed gaan’. In het vakjargon van de 21e eeuw hanteert men de term verbeterpunten. Bureau Buhrs deed een onderzoek middels interviews. Waar staat de stad met de promotie, is de organisatie correct bemenst, is budget reëel, is er draagvlak bij alle belanghebbenden enzovoort. Er zijn drieëntwintig verbeterpunten benoemd.

geinterviewden

Thomas Mestrini (Gemeente Maassluis),  Jan Freie (Gemeente Maassluis), Wendy Hofman (Ervaar Maassluis), Gerrit Langelaar (Stichting Sleepboten Maassluis),  Guus Paalvast (Jopa Events),  Huub Eitjes (Ondernemersvereniging MOVe), Erika Diepstraten (Wilgenrijk), Ric Meeuwisse (Stichting Promotie Ervaar Maassluis), Rob Bosma (Stichting Promotie Ervaar Maassluis), Arnold Keijzer (Stichting Promotie Ervaar Maassluis), Wethouder Bronsveld-Snoep (Gemeente Maassluis), Wethouder van der Wees (Gemeente Maassluis) en Burgemeester Haan (Gemeente Maassluis/Stichting Promotie Maassluis).

Er zijn 23 verbeterpunten geconstateerd. De meest opvallende zijn

  • parttime citymarketeer is niet realistisch
  • belangenverstrengeling SPM en B&W **
  • huidig budget niet toereikend
  • toetsen toegevoegde waarde van het informatiepunt
  • vergroten draagvlak onder lokale ondernemers
  • vergroten draagvlak onder inwoners

** “De afgelopen jaren heeft zijn inzet geleid tot mooie resultaten en binnen en buiten de organisatie is men dan ook zeer tevreden over zijn rol tot dusver. Toch roept zijn dubbele rol als burgemeester en voorzitter van het bestuur vanuit meerdere hoeken vragen op. Het is geen zuivere relatie omdat de stichting voor een belangrijk gedeelte draait op gemeentelijke subsidies.”

volledig rapport: Evaluatierapport Citymarketing (25 blz)

 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt