© www.maassluis.nu - Korte toelichting op onderzoek en proces

De persconferentie op maandag 13 april om 17.00 uur in de Burgerzaal van het stadhuis van Maassluis werd gehouden door de raadswerkgroep ‘Onderzoek Koningshof’ en ‘Bureau Berenschot’. Op dat moment werd het rapport ‘Feitenonderzoek Koningshof’ publiekelijk gemaakt. In aanwezigheid van diverse fractieleiders (CDA, D66, CU, PvdA) en fractieleden van VSP, VVD en MB werd na de korte inleiding de pers te woord gestaan. Duidelijk is dat het een onderzoek naar feiten is, waarbij het oordelen over die feiten wordt overgelaten aan de gemeenteraad. Hoofdaanbevelingen zijn: transparantie, tijdige communicatie over integriteitsrisico’s en zakelijker opstelling bij ‘sturen op afstand’. Aanstaande donderdag heeft de gemeenteraad een thema-avond over het rapport. Volgende week dinsdag staat de plenaire bespreking in de gemeenteraad op de agenda.

Eitjes en Snoek geen comment
Aanwezig waren ook voormalig wethouder Eitjes en mevrouw Riet Snoek. Zij hoorden het relaas aan, stonden de pers na afloop te woord, maar onthielden zich van commentaar en wachten de uitkomst van de bespreking in de raad af.
Raadswerkgroep
Het externe onafhankelijke onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeenteraad van Maassluis naar aanleiding van de integriteitskwesties in het dossier Koningshof die hebben geleid tot het aftreden van het bestuur Koningshof en wethouder Eitjes eind 2014. Namens de gemeenteraad van Maassluis was de raadswerkgroep ingesteld die het onderzoek heeft begeleid.

Onderzoek
Het onderzoek bevat een feitenrelaas van het dossier Koningshof hetgeen door Bureau Berenschot is opgesteld met daarbij conclusies en aanbevelingen voor de gemeenteraad van Maassluis. Bij de openbaarmaking gaf zowel de voorzitter van de raadswerkgroep Marcel ’t Hart als Ronald van der Mark Managing director van Bureau Berenschot een korte toelichting op het proces en het rapport.

Breder onderzoek
Van der Mark vertelde dat de onderzoekers bij de opdrachtverstrekking voor het onafhankelijk onderzoek 40 relevant vragen vanuit de gemeenteraad heeft meegenomen. Gaande het onderzoek is er afstemming geweest of er ook onderzoek nodig was naar de banden tussen het bestuur van de Koningshof en van de stichting ” Muziek@Maassluis” gezien het feit dat drie bestuursleden (P. Eitjes, Moerman en Van Leeuwen) in beide besturen zitting hadden.

Aanbevelingen
Het rapport geeft de volgende aanbevelingen.

  1. Voor het verstrekken van subsidies moeten de voorwaarden scherper worden geformuleerd, gecommuniceerd en bewaakt, inclusief verantwoordingsrapportage over de bestedingen.
  2. Tevens wordt aanbevolen om een gedragscode op te stellen als er sprake is van besturen van organisaties op afstand, waarbij dienstbaarheid, onafhankelijkheid, openheid betrouwbaarheid en zorgvuldigheid centraal dienen te staan.
  3. Er moet meer eenheid komen in de verslaglegging van de onderlinge overleggen waarbij een ambtenaar aanwezig dient te zijn (4-ogen principe). Er zijn nu te veel zaken niet eenduidig uit te leggen.
  4. Het stichtingsbestuur van de Koningshof dient zakelijker te opereren. Denk daarbij aan geen dubbelfuncties, offertes bij grotere externe opdrachten, resultaatafspraken, urenverantwoording, taken en verantwoordelijkheden afspreken.
  5. Tot slot dient een lid van het college zich te onthouden van deelname aan het debat indien er sprake is van een persoonlijk belang bij het onderwerp

Het rapport vind u hier: Berenschot Rapport.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt