MAASSLUIS | De coronacrisis treft ons allemaal. De maatregelen die zijn genomen door de regering zijn begrijpelijk maar hebben natuurlijk ook een keerzijde. Zoals iedereen weet, zijn ten gevolge van het coronavirus zo’n beetje alle activiteiten in de kunst- en cultuursector in Nederland stopgezet.

Voor zowel verenigingen, instellingen als ZZP-ers heeft deze abrupte stop zowel sociale als organisatorische maar vooral ook financiële consequenties.

Het Theater Koningshof heeft bijvoorbeeld recent in een brief aan het college de financiële consequenties in beeld gebracht. De CRM neemt aan dat de abrupte stop ook consequenties heeft voor culturele instellingen of individueel.

Nu is er op landelijk niveau aangekondigd dat er 300 miljoen euro beschikbaar is voor de culturele sector. Het is natuurlijk maar zeer de vraag of we daar op lokaal niveau ook iets van merken. Daarom is de CRM voornemens om namens alle betrokkenen in de kunst- en cultuursector een duidelijk beeld van de situatie naar het college en de gemeenteraad te zenden met daarbij een advies hoe we de kunst en cultuur in Maassluis moeten steunen. Input uit de culturele sector is daarbij van groot belang.

De CRM wil graag meningen en inschattingen van de situatie voor Maassluise instellingen en individuen inventariseren. Daartoe is een aantal vragen geformuleerd.

De vragen zijn opgenomen in een formulier dat van de CRM-website kan worden gedownload (www.crmmaassluis.nl)

of direct: Vragenlijst

Daarom het verzoek op zo kort mogelijke termijn, uiterlijk 10 mei, te reageren et uw antwoorden in bijlage via e-mail naar gertrikhof@gmail.com

De CRM maakt een samenvatting van de bevindingen, die in een brief zo spoedig mogelijk naar het College van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad wordt gestuurd.


 

Jan Buijsse

Jan Buijsse

PR voor Museum Maassluis / PR voor Culturele Raad Maassluis (2014 t/m 2020) / PR voor Schermvereniging Trefpunt / Incidentele verslaglegging. / Zonnebloem Maassluis | en meer