MAASSLUIS | In afstemming met gemeente Maassluis heeft het HDC Centre for Religious History het initiatief genomen om dit jaar stil te staan bij de 100e sterfdag van Abraham Kuyper. Op maandagavond 9 november vindt een herdenkings-bijeenkomst plaats in de Groote Kerk van Maassluis waar Abraham Kuyper (geboren in Maassluis toen zijn vader daar dominee was) ook gedoopt is.

BELANGRIJK!

Herdenkingsbijeenkomst 100e sterfdag Abraham Kuyper in de Groote Kerk Maassluis, maandagavond 9 november 2020. I.v.m. de coronamaatregelen is de bijeenkomst uitsluitend online te volgen. De bijeenkomst is voor ieder te volgen het YouTube-kanaal van het HDC Centre for Religious History VU.

Het HDC vindt het essentieel dat we onze historie blijven kennen. Dat we weten wat onze wortels zijn en we beter gaan begrijpen hoe ons land maatschappelijk, religieus en politiek is vormgegeven.

Heeft u nog vragen, dan kunt u deze sturen naar mailadres abraham.kuyper1920@gmail.com

We vinden het prettig als u via bovenstaand mailadres aangeeft dat u de herdenkingsbijeenkomst via YouTube gaat volgen.

Namens het organiserend comité,
Ton Sels

Programma
18.45-19.15 uur : Orgelspel.
19.15-19.25 uur: Welkom door burgemeester Edo Haan van Maassluis.
19.25-19.40 uur: Toelichting op het verdere programma en de lezingen door Ton Sels.
19.40-19.50 uur: Videoboodschap van vicepremier Hugo de Jonge: De politieke en maatschappelijke betekenis van Abraham Kuyper.
19.50-20.10 uur: Lezing prof. dr. George Harinck:
Kuyper en zijn internationale context.
20.10-20.30 uur: Lezing door ds. Karin van den Broeke, voorzitter Nederlands BijbelGenootschap: De predikant Abraham Kuyper.
20.30-20.40 uur: Videoboodschap van president Erik Hoekstra van Dordt University in Iowa: De betekenis van Abraham Kuyper in de VS.
20.40- 21.00 uur: Kort afsluitend woord door Johan Snel, schrijver van het onlangs verschenen portret van Abraham Kuyper.
21.00-21.15 uur: Muzikale afsluiting.

Het erfgoed van Abraham Kuyper levend houden
De Nederlandse samenleving gaat niet altijd zorgvuldig om met grootheden die een onuitwisbare maatschappelijke rol hebben gespeeld. Het is zelfs zo dat de meerderheid in ons land niet eens weet wie Abraham Kuyper was. Dat is betreurenswaardig. Kuyper heeft in belangrijke mate mede vorm gegeven aan de samenleving, zoals we die vandaag kennen.

 

Deze bijeenkomst is mede mogelijk gemaakt door:  Stichting ter Bevordering van de Christelijke Pers
In Nederland, Stichting Dr. Abraham Kuyperfonds, Gemeente Maassluis, Dijkshoorn Euromovers, CDA-Partijbureau Den Haag

Redactie Kunst&Cultuur

Redactie Kunst&Cultuur

Cultuurredactie | Publiceert cultuur gerelateerde onderwerpen, zoals literatuur, optredens, voorstellingen, exposities en culturele evenementen.