MAASSLUIS | Wethouder Evers beschouwt zijn navraag over de verkeerssituatie Maassluiseweg als afgedaan door zijn antwoord dat hij per raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad. Hij wacht verdere acties van buurgemeente Midden-Delfland af.

De wethouder informeerde de raad met onderstaande als opvolging van zijn toezegging d.d. 20-12-2022 om de ontstane onveilige verkeerssituatie als gevolg van de aangebrachte wegversmalling te bespreken met de gemeente Midden-Delfland. De zorgen van de gemeenteraad van Maassluis zijn overgebracht aan het bestuur van de gemeente Midden-Delfland.

De wethouder: “De reden van de door de gemeente Midden-Delfland aangebrachte versmalling is verkeersveiligheid voor overstekende fietsers. Na een gesprek over de uitvoering van de maatregel heeft de gemeente Midden-Delfland de zichtbaarheid verbeterd door de inleidende belijning te verlengen. Daarnaast zijn kort na de aanleg de versmallingen voorzien van ‘kattenogen’.

Verder is door Midden-Delfland aangegeven dat de versmalling op deze wijze waarschijnlijk van tijdelijke aard is.

De Maassluiseweg zal in één van de komende jaren worden gereconstrueerd waardoor Midden-Delfland de verkeersveiligheid verder wil verbeteren. Hierbij zal het zuidelijke fietspad aan de zuidzijde van de Maassluiseweg (zijde van het water) komen te vervallen en vervangen worden door een fietspad in twee richtingen aan de noordzijde. Omdat fietsers dan niet meer over hoeven te steken, komt de versmalling niet terug. De voor fietsers zeer gevaarlijke oversteek bij de Oude Veiling en de Kerkweg komt te vervallen.

Wij beschouwen de toezegging afgedaan.”

B&W


Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek