MAASSLUIS | In de vergadering van dinsdag 5 november 2019 is de motie ‘Maassluis fleur- en kleurrijk’ unaniem aangenomen. De raad verzoekt B&W kostenneutraal bermen en braakliggende terreinen in te zaaien om de biodiversiteit te vergroten en de vlinders en bijen te ondersteunen in hun voedselvoorziening.

B&W stelt vast:

Na onderzoek en overleg is gebleken dat de kansen op braakliggende terreinen gering zijn. Veel braakliggende terreinen zijn in niet eigendom van de gemeente. Voor deze terreinen zal de ontwikkelaar/eigenaar aangesproken moeten worden op de wensen/ verwachtingen van de gemeente. Wij vinden het zeer de moeite waard om de kansen te benutten. Bij het maken van afspraken rond ruimtelijke ontwikkelingen en in uitvragen/bestekken van deze ruimtelijke ontwikkelingen kan hier eenvoudig een partij uitgedaagd worden om te voorzien in bloemenweides.

Verder denken wij dat zorgvuldig moet worden overwogen welke terreinen kunnen worden ingezaaid in verband met eventueel te ontwikkelen verwachtingen van inwoners. Als een terrein voor een lange periode als ‘natuur’ wordt beheerd scheppen we daar verwachtingen mee en bestaat de mogelijkheid dat de ‘wet natuurbescherming’ een (snelle) ontwikkeling in de weg staat. Daar waar mogelijk kan gebruik gemaakt worden van de ‘Gedragscode Tijdelijke Natuur’ of de ‘Ontheffing Tijdelijke Natuur’. Hiermee heeft de grondeigenaar een wettelijk instrument om tot ontwikkelen over te gaan zonder complicaties.


Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu