© PR –  Het nieuwe college van B&W

De oppositiepartijen in Maassluis: Maassluis Belang, Christen Unie en D66 hekelen het ondemocratisch gedrag van de coalitiepartijen. Eerder hadden zij al felle kritiek op het informatieproces dat door de lijsttrekker van de grootste verliezer, de PvdA, in de achterkamertjes werd gevoerd.

Het ondoorzichtige proces heeft geleid tot een dusdanig grote coalitie dat er van een normale wisselwerking tussen oppositie en coalitie nauwelijks sprake kan zijn. Zeker nu er grote thema’s op de gemeenten afkomen zullen grote delen van de Maassluise kiezers zich niet vertegenwoordigd voelen.

Ook blijkt dat de nestor en plaatsvervangend voorzitter van de raad, zonder overleg wordt voorgedragen die ook nog eens een van de jongste raadsleden is van diezelfde PvdA.

Je zou denken dat de PvdA zijn lessen heeft geleerd als grootste verliezer tijdens de verkiezingen, maar het machtsmisbruik gaat maar door, aldus een woordvoerder van de oppositiepartijen.

Wethouders
De oppostiepartijen stellen dat dit ook geldt voor de wethoudersbenoemingen waar de procedure niet transparant is verlopen. Er zijn enkele wethouders voorgedragen die de oppositiepartijen niet kennen en ook hiermee zeggen zij moeite te hebben. Op de raadsvergadering dinsdagavond j.l. werden zij benoemd.

De oppositie partijen wilden eerst deze wethouders bevragen en oordelen of zij wel geschikt zijn voor hun functie voordat zij hun stem uitbrengen. Zij krijgen hier echter geen gelegenheid voor. Het resultaat hiervan is dat zij tegen het benoemen van een aantal wethouders stemden.

De oppositiepartijen wilden een tegenkandidaat voor de functie van nestor/plaatsvervangend voorzitter voordragen die wel voldoet aan de geldende regels maar dat is na overleg zinloos gebleken, de nieuwe coalitie is niet van plan iets aan de oppositiepartijen over te laten.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

4 Reacties

 1. P. Adel
  16 mei 2014 at 15:26

  Van een site die pretendeert het nieuws over Maassluis te brengen zou je toch mogen verwachten dat in een stuk waarin in dit geval de oppositie kritiek uit ook de andere kant van het verhaal wordt belicht.

  Het debat terugkijkend blijkt dat er over een aantal zaken voor de verkiezingen gewoon afspraken zijn gemaakt waarmee alle partijen akkoord waren. Daarnaast bleek duidelijk uit het debat dat ook de oppositie gewoon met elkaar in de achterkamertjes afspraken met elkaar hebben gemaakt. Het is dus wel heel makkelijk om de coalitie zaken te verwijten terwijl de oppositie als het ze zelf uitkomt dus precies hetzelfde doet. In uw stuk heeft u het hier in het geheel niet over, maar dat zou wel teveel onderzoek vergen van uw kant.

  Waar maakt u daarnaast uit op dat grote delen van de Maassluise kiezers zich niet vertegenwoordigt zou voelen?

  Het zo u sieren op uw site een dusdanige berichtgeving te plaatsen welke uiteraard daar waar nodig kritisch en hard mag zijn, maar wel gestoeld op enige kennis van zaken en u niet te lenen aan het geroeptoeter van bepaalde partijen in Maassluis die u blijkbaar een wel heel erg warm hart toedraagt.

  • 17 mei 2014 at 09:05

   Beste Pieter,

   Bovenstaande is ontleend aan een persbericht dat namens alle oppositiepartijen aan ons toegezonden. Alle, Wij zijn onafhankelijk en blijven dat. Wij waarderen het dat u zo gepassioneerd hier en ook elders de democratische spelregels verdedigt. Ons inziens zou u het dan echter juist met bovenstaande eens moeten zijn.Nu wekt u de suggestie dat u de belangen van een andere partij verdedigt. doordat u bewoordingen als “geroeptoeter” hanteert.

   Wederhoor wordt niet op elk persbericht toegepast. Wij waarderen het juist zeer dat de oppositie hun beleving met de achterban op deze wijze deelt.

   Dat de oppositiepartijen ook met elkaar overleggen, wat u als ‘ook achterkamertjes’ bestempeld, is geen juiste kritiek. Zij werden van de onderhandelingen tussentijds niet geinformeerd, – doch slechts geconfronteerd met uitkomsten – dan blijft er voor hen niets anders over om ook een front te vormen die oppositie kan én moet gaan voeren.

   Een simpele rekensom leert: 7 vd 23 zetels = 30%, Van elke drie personen laat er één zich vertegenwoordigen door de oppositiepartijen. In elk gezin met een stemgerechtigde jong volwassene is er dus 1 die zich niet vertegenwoordigd voelt.
   Het opkomstcijfer van 54 %. geeft aan dat er een grote zwijgende groep van 46% is die niet expliciet heeft gekozen, In de spelregels van de democratie tellen zij helemaal niet mee. Zouden deze zich wél vertegenwoordigd voelen door de juiste partijen?

   Verder verwijs ik u naar het artikel “Communicatie had beter gekund” in de Maassluise courant.waarin exact dezelfde boodschap staat.

   Uw slotzin beschouwen we dan ook als niet ter zake.

 2. 14 mei 2014 at 18:52

  `COALITIE`
  De coalitie wordt een verstandshuwelijk genoemd.
  Ik zou het liever `geen verstand huwelijk` willen noemen.

  • 14 mei 2014 at 20:03

   `Coalitie`
   De coalitie wordt een verstandshuwelijk genoemd.
   Ik zou het liever `geen verstand huwelijk` willen noemen.