MAASLAND | De knotwilg is een boom die om de enkele jaren een snoeibeurt nodig heeft. Het hout van de knotwilg is vrij zacht.

Bij te laat snoeien, wordt de kans groter dat takken kunnen afbreken en wellicht schade veroorzaken. Op 25 november a.s. komt de knotgroep Midden-Delfland bij Hoeve AVONDRUST knotten.

Extra handjes om te zagen zijn altijd welkom!

Aanmelden kan via tel. nr 010 592 1394.

Kleed je warm en trek laarzen aan/


Redactie Milieu&Natuur

Redactie Milieu&Natuur

Redactie MILIEU & NATUUR | Schrijft artikelen over de natuur en het milieu en plaatst binnen dit thema artikelen die via persberichten zijn aangeleverd.