MAASSLUIS | Burgemeester Haan schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat er diverse maatregelen worden genomen rond Oud & Nieuw.

“Veel dingen zijn in 2020 door het coronavirus anders gelopen dan vooraf werd voorgenomen. Dat zal ook met de jaarwisseling 2020-2021 zo zijn. We hebben nog steeds te maken met de maatregelen die zijn afgekondigd om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan en het aantal besmettingen terug te dringen. Op dit moment is nog niet bekend welke beperkende
maatregelen tijdens de jaarwisseling van kracht zijn. In ieder geval heeft het kabinet op 13 november jl. een landelijk vuurwerkverbod afgekondigd. Dit besluit heeft ook invloed op de lokale
voorbereidingen.”

Van een aantal activiteiten of maatregelen die in het draaiboek staan vermeld is nog niet duidelijk of ze doorgaan. Medio december zal er meer duidelijk zijn wat er wel en wat er niet mogelijk is.
We denken hierbij dan vooral aan de beperkingen met betrekking op samenkomsten en de openingstijden van de horeca.

Met de betrokken partners (Maasdelta, Politie, Brandweer, Welzijn [25) is, zoals we al jaren gewend zijn, de voorbereidingen besproken om de jaarwisseling zo veilig mogelijk te laten
verlopen. Ook de ervaringen van voorgaande jaren zijn hierbij betrokken.

Met deze brief informeren wij u over de maatregelen zoals we die tot nog toe getroffen hebben:

Volledige brief

1-1-2020

Brand verwoest Dierenhoek t Sparretje

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Aad Rieken
    8 december 2020 at 23:19

    “Rust In Vredig Maassluis?”