MAASSLUIS | Op 7 november 2018 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin het college van B&W was gevraagd te onderzoeken of door het toepassen van bewegwijzering bewerkstelligd kan worden dat er minder vrachtverkeer door het centrum van Maassluis rijdt. Daartoe is een verkeersonderzoek uitgevoerd. Na de verkeerstelling zal worden bepaald of het percentage doorgaand vrachtverkeer te hoog is (boven de 5%). Indien dat het geval is, zal een vervolgaanpak worden bepaald, waarin het plaatsen van routeverwijsborden als mogelijke optie zal worden meegenomen. Na het zomerreces zal de raad nader worden geinformeerd.  

Bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid
Voor de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van het centrum is het van groot belang dat er afspraken komen rondom stadslogistiek. Als gemeente heft B&W daarom ook de Greendeal overeenkomst getekend. Bij diverse nieuwe ontwikkelingen, zoals de Vlietlocatie, wordt al gekeken hoe afspraken kunnen worden maken over bevoorrading met kleinere en schonere vrachtwagens.

Vrachtwagens met bestemming centrum
In het centrum van Maassluis zijn diverse winkels en een supermarkt gevestigd die bevoorraad moeten worden. Ook rijdt er noodzakelijk groot verkeer als de vuilophaaldienst en busverkeer via de centrumroute. Om te weten hoeveel effect een maatregel als bewegwijzering kan hebben op de hoeveelheid vrachtverkeer door het centrum, is het van belang te weten hoeveel vrachtverkeer zijn bestemming in het centrum heeft. Dat verkeer kan immers niet geweerd worden. Dit zal eerst onderzocht moeten worden. Als bekend is wat het percentage vrachtverkeer is dat via het centrum rijdt, kan bepaald of en zo ja welke maatregelen passend en nodig zijn om verkeer uit het centrum te weren.

Terugkoppeling naar de raad

In week 26 en 27 (22 juni t/m 5 juli 2019) is een verkeerstelling gehouden op de centrumroute. Na het zomerreces wordt de raad geïnformeerd over de uitkomst van deze telling. Bij deze telling wordt het verkeer geclassificeerd naar personenauto’s, kleine vrachtwagens (tot 10 meter) en grote vrachtwagens (langer dan 10 meter). Een aandeel van maximaal 5% vrachtverkeer wordt op een dergelijke weg als ‘normaal’ beschouwd. Dit betreft vrachtwagenritten voor de bevoorrading van winkels en supermarkten. Ook zijn hierin ritten van noodzakelijk vrachtverkeer als de vuilophaaldienst, het openbaar vervoer en de brandweerwagen inbegrepen.


 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt