Het thema van het partijprogramma is “Gezien en gehoord worden!”

MAASSLUIS | Nu een grote presentatie van het verkiezingsprogramma niet mogelijk was, ging de ChristenUnie over naar plan B. Plan A werd in de koelkast gezet. Een kleinere opzet maar wel met dezelfde mensen. En daar gaat het om.

Voor de overhandiging van het verkiezingsprogramma 2022-2026 heeft de ChristenUnie gekozen voor twee mensen van twee organisaties die zich inzetten, ieder op geheel eigen wijze, voor de Maassluise samenleving. Er is zelfs een samenwerking tussen deze twee organisaties. Want samen met de Govert van Wijnstichting maken zij het mogelijk om kinderen, voor wie dit niet vanzelfsprekend is, een theaterbelevenis te bezorgen.

Gezien en gehoord worden!

Het eerste exemplaar van het verkiezingsprogramma werd overhandigd aan:

Wim Staessens, die naast zelf creatief te zijn, ook van zijn Theater Koningshof het centrum van creativiteit en cultuur heeft weten te maken. En dat alles met een lekker hapje en drankje erbij. We hopen dat de Koningshof zich de komende jaren verder zal ontwikkelen als een laagdrempelig cultuurcentrum, de huiskamer van onze stad. Aan de inzet van Wim en zijn team zal dit zeker niet liggen!

© CU

Tanja Cats, sociaal ondernemer, welzijnswerker en werkzaam als coördinator bij Stichting Present. Regelmatig kunt u haar in de krant vinden omdat ze dan namens Stichting Present een certificaat overhandigt aan een bedrijf dat maatschappelijk betrokken onderneemt. Dit alles doet ze met flair en een hartelijke lach. Daarnaast deelt ze graag complimenten uit. Met Stichting Present slaat ze een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die hulp nodig hebben.

© CU – Peter Anker overhandigt het programma aan Tanja Cats

De presentatie mag klein genoemd worden, maar werd indrukwekkend gemaakt door het werk achter de organisaties van Wim Staessens en Tanja Cats.

Gezien en gehoord worden!

Als u het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie wilt lezen, kunt u dit vinden op de website:

www.maassluis.christenunie.nl
Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt