Groeiende portfolio van impactvolle investeringen in energietransitie en digitalisering

RIJNMOND | De haven van Rotterdam heeft afgelopen jaar 469,4 miljoen ton goederen overgeslagen, fractioneel meer dan het niveau van 2018 (469,0 miljoen ton). Het jaar 2019 kende voor Havenbedrijf Rotterdam wederom een hoog investeringsniveau.

De bruto investeringen inclusief deelnemingen bedroegen vorig jaar € 338,3 miljoen (2018: € 408,1 miljoen). Het netto resultaat exclusief belastingen bedroeg € 241,0 miljoen (2018: € 254,1 miljoen). Onderliggend waren er significante verschuivingen te zien tussen de verschillende goederensoorten.

Toenames waren er in de overslag van ruwe olie, containers, LNG en biomassa. De overslag van kolen en minerale olieproducten gaf een daling te zien. In het voorbije jaar zijn betekenisvolle stappen gezet op het gebied van digitalisering en energietransitie. Enkele sprekende voorbeelden zijn de lancering van PortXchange, de beoogde uitbreiding van het warmtenet en de overeenkomst die Havenbedrijf Rotterdam heeft gesloten met bedrijven om samen te werken aan de voorbereiding van afvang, transport en opslag van CO₂.

Lees hier het complete persbericht


 

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu