MAASSLUIS | De fractie van Forum van Maassluis stelt schriftelijke vragen aan B&W over de AVG. De partij is van mening dat de gemeente de wet overtreedt sinds 2015.

Sinds 25 mei 2018 geldt in de hele EU dezelfde privacywetgeving: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

De brief met vragen begint met:

Op diverse momenten verplicht de gemeente burgers om bepaalde persoonsgegevens aan de gemeente af te geven, dit heeft grote invloed op de privacy van bewoners. Burgers moeten er dan op kunnen vertrouwen dat de gemeente zorgvuldig met deze gegevens omgaat.

Er is de afgelopen maanden een aantal incidenten bij ons bekend geworden waarvan wij ons afvragen of dit inderdaad incidenten zijn of dat het standaardprocedures zijn geworden die in strijd zijn met de AVG.
In 2015 bent u er al eens op gewezen dat de gemeente Maassluis zich niet houdt aan het correct toepassen van regels op het gebied van persoonsgegevens. U heeft toen als antwoord gegeven dat de sociale werkvoorzieningsbedrijven verder gaan werken aan de vorming van een nieuw regionaal participatiebedrijf Stroomopwaarts waarmee dit niet meer zou voorkomen. Helaas moeten wij constateren dat de privacy van burgers nog steeds wordt geschonden.

In totaal 10 vragen die de ernst van het onderwerp willen achterhalen

Eén vraag luidt: “Klopt het dat Stroomopwaarts afspraken heeft gemaakt met o.a. Maasdelta, Stedin, Eneco en Evides om namen van burgers met achterstallige betalingen door te geven aan Stroomopwaarts, zonder dat betrokkenen hiervan op de hoogte zijn of toestemming hebben verleend?”

klik hier voor alle vragen.


Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek