MAASSLUIS | Vijftig statushouders in de gemeente Maassluis ondertekenden op vrijdag 31 maart een participatieverklaring. Dat gebeurde in de Burgerzaal van het stadhuis in aanwezigheid van burgemeester Edo Haan en wethouder Arnold Keijzer.

Het kabinet streeft ernaar om per 1 juli 2017 dit in de Wet inburgering op te nemen. Het behalen van de participatieverklaring wordt een verplicht onderdeel van de inburgering. Asielzoekers met een verblijfsvergunning moeten zich snel thuis voelen in de samenleving. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat ze bekend zijn met gebruiken, normen en waarden in Nederland die vaak anders zijn dan in het land van herkomst.

De vijftig statushouders hebben in groepjes kennis opgedaan van Nederlandse normen en waarden zoals vrijheid, gelijkwaardigheid en, solidariteit om op een prettige en veilige manier te participeren in de Nederlandse samenleving.

Burgemeester Edo Haan sprak hen toe:

“Beste Maassluizers,

Ja, want dat zijn jullie, Maassluizers! Welkom in Nederland en welkom in Maassluis! Wij vinden het fijn dat jullie in Maassluis zijn komen wonen. Ik ben Edo Haan, burgemeester van deze mooie stad. Ikzelf ben hier anderhalf jaar geleden naartoe verhuisd en ik merkte aan mijzelf dat ik toch best moest wennen. Dat wennen moet voor jullie allemaal natuurlijk veel moeilijker zijn geweest. Jullie komen allemaal uit een ander land met andere gewoonten, een andere taal (en ook ander weer!) en dan valt het niet mee om je hier snel thuis te voelen. Ik hoop dat dat inmiddels al een beetje is gelukt. Met een positieve inzet van jullie en de gemeente, Maasdelta Maassluis, Vluchtelingenwerk, de Voedselbank, taalonderwijs en taalcoaches die ondersteuning bieden, willen we jullie helpen om zo snel mogelijk een goed bestaan op te bouwen in de Nederlandse samenleving. Ik waardeer dat jullie mee hebben gedaan aan de twee workshops die jullie met succes hebben afgerond. Hiermee laten jullie zien dat jullie de normen en waarden van ons land willen leren kennen. Om te integreren is dit een heel belangrijk onderdeel. Wij hebben gehoord van de cursusleider dat jullie een hele fijne en enthousiaste groep deelnemers waren en dat jullie zo snel mogelijk een werkzaam bestaan op willen bouwen. Houd dit gevoel vast en blijf doorzetten ook als het niet altijd allemaal zo loopt zoals gewenst. Wij zijn nu hier voor de ondertekening en uitreiking van de participatieverklaring. Allen van harte gefeliciteerd en een heel fijne toekomst toegewenst! Jullie worden in groepen van vijf opgeroepen om de verklaring in tweevoud te ondertekenen. Eén exemplaar is voor uzelf en de andere is voor de gemeente. Van harte gefeliciteerd! U krijgt nu van wethouder Keijzer enkele toepasselijke presentjes! U bent verder van harte welkom voor een drankje en een typisch Nederlands hapje.”

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt