Iedereen aan de slag voor water


DELFLAND | Verbindend samenwerken en een open bestuursstijl zijn de uitgangspunten voor het bestuursakkoord dat de elf fracties in de Verenigde Vergadering van Hoogheemraadschap van Delfland met elkaar hebben afgesproken.

In het akkoord “Iedereen aan de slag voor water” beschrijven de fracties hoe zij de opgaven voor het waterbeheer in Delfland voor de komende vier jaar willen uitvoeren. Daarbij maken de fracties onderscheid naar vier gebiedstypen: Kust, Stad, Glas en Gras. Voor elk gebied geldt een andere opgave en aanpak. Ook hebben de fracties afgesproken dat de tarieven gelijk blijven.

Het bestuursakkoord is het resultaat van gesprekken tussen de partijen die na de waterschapsverkiezingen van 20 maart jl. zijn vertegenwoordigd in de Verenigde Vergadering. Bij de installatie van de leden voor de nieuwe bestuursperiode hebben alle fracties gezamenlijk verklaard zich samen in te zetten voor een krachtig collegiaal bestuur voor Delfland.

Kust, Stad, Glas en Gras
Het beheergebied van Delfland bestaat uit vier kenmerkende gebieden met specifieke opgaven. Voor de kustgebieden gaat het bijvoorbeeld over veiligheid op lange termijn. Voor de verstedelijkte gebieden gaat het onder meer over minder verharding en meer water vasthouden. In de glastuinbouw willen de fracties de samenwerking voortzetten voor een betere waterkwaliteit. In de graslanden kiest het nieuwe bestuur voor meer flexibel peilbeheer en het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Een overkoepelend thema voor de komende periode is het klimaat. Ook de komende periode wil het bestuur bijdragen aan klimaatadaptatie, energietransitie en een circulaire economie.

Dit is de tekst van het bestuursakkoord:

Bestuursakkoord

Vervolg
Nu de partijen een breed gedragen bestuursakkoord hebben kunnen vaststellen is een volgende stap om uit het midden van de Verenigde Vergadering een dagelijks bestuur samen te stellen die als hoogheemraden met de dijkgraaf dit bestuursakkoord uitvoeren.

Peter Ouwendijk, VVD-fractievoorzitter, is benoemd als formateur. De verwachting is dat het nieuwe college op 16 mei wordt geïnstalleerd.


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt