complex opgeleverd zonder naar een veilige situatie rondom het gebouw te kijken

MAASSLUIS | Er heeft een gesprek plaatsgevonden tussen BCdeVliet-OudSluys, wethouder Voskamp en beleidsmedewerker verkeer de heer N. Sukul. Dit gesprek heeft plaatsgevonden op verzoek van de BCdeVliet-OudSluys naar aanleiding van klachten van bewoners van het nieuwe seniorencomplex aan de PC Hooftlaan.

Bewoners hadden hun beklag gedaan bij de bewonerscommissie betreffende de vloerhoogte voor het complex (aan de Kwik-Fit zijde) de helling aan deze zijde met de afvalcontainer, het hoogteverschil aan de voorzijde van de PC Hooftlaan (kuil), de snelheid/geluidsoverlast op de PC Hooftlaan en uitgang van de PC Hooftlaan om over te steken naar de andere zijde.

© Yvonne Boeckx

De BCdeVliet/OudSluys heeft aangegeven dat er over sommige punten wel heel makkelijk is gedaan, niet goed nagedacht over de kwetsbare groep welke er zou komen wonen en daardoor onwenselijke en val-gevaarlijke situaties zijn ontstaan. Ook was de BC teleurgesteld dat de wethouder noch de heer Sukul een en ander niet op hun netvlies hadden staan. Met andere woorden het complex was opgeleverd zonder naar een veilige situatie rondom het complex te kijken.

Binnen 2 weken is de helling aan de Kwik-Fit zijde wat betreft de afvalcontainer aangepast. De bewoners moeten nog steeds een “helling” nemen maar er is nu geen belemmerende opstaande val gevaarlijke rand voor de container.

Wat betreft het vloerverschil/hoogte voor het gehele complex antwoordde de Gemeente als volgt: “de hoogte is bepaald aan de hand van de verschillende hoogten van de PC Hooftlaan, de Rhijnvis Feithstraat en G.A. Brederodelaan. Het te overwinnen verschil was zelfs 70 centimeter. Er is gekozen voor een gemiddelde vloerhoogte tussen de verschillende ijkpunten. Op dit moment is er geen adequate oplossing, deze laat op zich wachten tot de toekomstige reconstructie van de PC Hooftlaan zal plaatsvinden.”

© Yvonne Boeckx

De BC de Vliet/OudSluys is verheugd dat de helling en opstaande rand bij de container spoedig is aangepakt op een, zoals de gemeente meedeelde, “maximale mogelijke aanpassing op dit moment”.

© Yvonne Boeckx

De BC de Vliet/OudSluys heeft aangegeven wel in gesprek te willen blijven met de wethouder wat betreft de snelheid en geluidsoverlast op de PC Hooftlaan. Ondanks dat dit de “aandacht” heeft van de wethouder zal de BCdeVliet/OudSluys een gesprek aanvragen met burgemeester Edo Haan aangezien hij de veiligheids-issues bespreekt met het OM en de Politie.


Bewoners Commissie De Vliet

Bewoners Commissie De Vliet

actief tot 06-2021 | Bewonerscommissie "De Vliet" |

Ontmoetingscentrum de Vliet
Arthur van Schendelstraat 25
3141 AS Maassluis