www.maassluis.nu - Onderzoek invulling RK-kerklocatie afgerond

De gemeente Maassluis en Woningcoörporatie Maasdelta gaan de wijk Sluispolder-West en de Vlietlocatie in Maassluis herstructureren. Onderdeel van deze plannen is de voormalige RK-kerklocatie aan de P.C. Hooftlaan.

Op 8 juli 2014 heeft de gemeenteraad het college verzocht

een gedegen onderzoek te doen naar de invulling van de voormalige RK-kerklocatie om deze te benutten om een kwaliteitsimpuls aan de (Binnen)stad te geven door ruimte voor een zwaaikom, groen en parkeergelegenheid te bieden

Dit onderzoek is inmiddels afgerond en de voorlopige resultaten zijn beschikbaar voor belangstellenden. De voorlopige resultaten van het onderzoek naar de invulling van de voormalige RK-kerklocatie, zijn tijdens een thema-avond op 20 januari 2015 al aan de gemeenteraad toegelicht. Voordat definitieve besluiten hierover door hen worden genomen, krijgen inwoners, ondernemers en organisaties nu de gelegenheid om over de toekomstige invulling mee te denken.

Er is op 3 maart a.s. gelegenheid de voorlopige onderzoeksresultaten te bekijken en een reactie hierop te geven. Alle reacties worden betrokken in de besluitvorming over de invulling van deze locatie. Besluitvorming door de raad vindt naar verwachting in mei/juni 2015 plaats.

Inloopbijeenkomst
dinsdag 3 maart 2015 | 17.00 tot 19.30 uur | Ontmoetingscentrum De Vliet (ingang Arthur van Schendelstraat in Maassluis)

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt