SCHERMVERENIGING TREFPUNT VLAARDINGEN

[ door Jan Buijsse]

MAASSLUIS | Onlangs heeft Pepijn Nierop, toen nog voorzitter van het bestuur van SV Trefpunt, aangegeven dat hij ging stoppen met schermen. Gelukkig werd snel een vervanger gevonden: Jeroen van der Velde.

Omdat Pepijn heel lang lid actief betrokken is geweest bij de vereniging, stelde het bestuur voor hem te benoemen tot erelid. Dit voorstel werd door de leden unaniem overgenomen. Bij het afscheid werd hij toegesproken, wegens afwezigheid van de voorzitter, door secretaris Fred Tirion. Fred las allereerst voor wat Jeroen voor de gelegenheid had genoteerd:

Pepijn,

Als collega bij Unilever heb ik jou met ons toenmalige Lotus Nootjes-team zo’n 20 jaar geleden overgehaald om een introductiecursus schermen te gaan doen. Misschien had ik van jou wel als laatste verwacht dat je het leuk zou vinden, maar niks was minder waar, want toen ik een tijd stopte met schermen bleef jij.

Toen ik vele jaren later weer terugkwam, was jij er nog steeds! Inmiddels zat je zelfs al jaren in het bestuur.

Trefpunt heeft in die periode pieken en dalen gekend en jij hebt al die tijd met ontzettend veel toewijding en loyaliteit het schip op koers gehouden.

Met jouw no-nonsense-geen-blad-voor-de-mond-aanpak zijn we waar we nu zijn. Trefpunt is een bloeiende vereniging waar naast schermen gezelligheid vooropstaat en waar vriendschappen ontstaan. Dit is ook de leden niet ontgaan, want op het voorstel jou, Pepijn Nierop, op een bijzondere manier te bedanken voor alles wat je hebt betekend, is louter enthousiast gereageerd. Helaas in mijn afwezigheid zul je nu dan ook officieel worden benoemd tot erelid van Schermvereniging Trefpunt Vlaardingen!

Drie hoera’tjes voor Pepijn!

Van harte gefeliciteerd Pepijn! Je hebt het verdiend.

Jeroen

Fred voegde er een persoonlijke noot aan toe. Hij memoreerde dat Pepijn bijna 22 jaar lid is geweest en precies 20 jaar bestuurslid. Hij bedankte hem voor zijn inzet. Namens de vereniging overhandigde hij hem een erepenning met inscriptie.

Jan Buijsse, tegenwoordig penningmeester, heeft Pepijn al die jaren als lid en bestuurslid meegemaakt. Hij schetste hoe Jeroen destijds Pepijn in de ALV zo’n beetje in het bestuur ‘rommelde’: het stemmen voor bestuursleden was al beëindigd toen Jeroen hem wat onder druk zette om toch maar tot het bestuur toe te treden. Pepijn stemde er schoorvoetend mee in waardoor hij in feite ‘illegaal’ tot bestuurslid werd benoemd.

Jan kon tevreden concluderen dat Pepijn, nu hij erelid is, weer langs een achterdeur tot Trefpunt is toegetreden. Hij sloot af met dit een win-winsituatie te noemen: Pepijn is weer lid en kan zo zijn oude taak als wedstrijdadministrateur weer oppakken.

Pepijn kreeg als dank van de leden een couvert met inhoud.


© Jan Buijsse

© Jan Buijsse


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Redactie Sport

Redactie Sport

Sportredactie | Publiceert sportverslagen en berichten over bijzondere sportgebeurtenissen zoals toernooien