MAASSLUIS | In Maassluis vinden vanaf half juli 2019 gedurende enkele weken de periodieke (visuele) boomveiligheidscontroles plaats. Tijdens deze controles wordt in kaart gebracht in welke staat de bomen zijn en welk extra onderhoud er mogelijk nodig is. Door de boomveiligheidscontroles worden eventuele problemen tijdig opgemerkt. Schades die kunnen ontstaan door het omvallen van een boom of het afbreken van een grote tak, worden op deze manier zoveel mogelijk voorkomen.

Boomeigenaren hebben, net als de gemeente, een wettelijke zorgplicht voor hun bomen. Dit betekent dat gebreken aan de boom die mogelijk schade kunnen aanrichten, moeten worden verholpen. Hoe een boom in zijn blad zit, geeft vaak al een goed beeld van de staat van de boom. In het najaar, als het blad gevallen is, kan juist weer beter gekeken worden naar de staat van de takken.

Op basis van de boomveiligheidscontrole kunnen verschillende maatregelen worden genomen. Het kan zijn dat nader onderzoek moet plaatsvinden en in ernstige gevallen kan besloten worden de boom te kappen. In veel gevallen gaat het echter om het extra onderhouden van de boom. Bijvoorbeeld door het verwijderen van dood hout, het stabiliseren van de kruin en/of snoeiwerkzaamheden.


Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu