Koningshof 3.0

MAASSLUIS | Er is een uitgewerkt plan voor een nieuwe toekomst van het theatergebouw Koningshof: Het Bruisend Huis van Maassluis. Koningshof wordt een plek waar ontmoeting en verbinding plaatsvinden, een centrale plek die leeft in de stad. Een voorstel van deze strekking zal naar verwachting eind mei in de gemeenteraad van Maassluis worden behandeld.

Lees het rapport en het raadsvoorstel:

Business case (23 blz) Het Raadsvoorstel (11 blz)

Het is een voorstel van het college van burgemeester en wethouders over de toekomst van theater Koningshof. Samen met culturele en sociaal-maatschappelijke partners is een businesscase ontwikkeld, die naar verwachting op 16 mei in de raadscommissie en op 30 mei in de gemeenteraad wordt besproken. In het raadsvoorstel vertolkt het college zijn visie op een nieuwe vorm van programmering, waarbij de Maassluise bevolking nauw betrokken wordt.

B&W is tevreden over de gang van zaken:

“De afgelopen maanden zijn de gemeente Maassluis, het bestuur van de stichting Theater Koningshof en andere betrokken partijen druk bezig geweest met de uitwerking van een cultureel en sociaal-maatschappelijke scenario voor de Koningshof. Tijdens het proces bleek er veel draagvlak te bestaan voor het beoogde scenario en de organisatie ervan bij de betrokken partners, waaronder de Bibliotheek, Muziek@Maassluis, het Jeugdtheaterhuis, Welzijn E25, STOED, Seniorenwelzijn en de PKN Maassluis.

Om de nieuwe toekomst mogelijk te maken stelt het college de gemeenteraad voor om de jaarlijkse subsidie structureel te verhogen naar ruim 3 ton per jaar.”

Ten aanzien van de programmering kiest het Maassluise college van burgemeester en wethouders voor een aanbod, dat nauw aansluit bij de behoeften in Maassluis. Koningshof moet onderdeel zijn van de Maassluise gemeenschap en in de haarvaten van de samenleving zitten. De lokale inbreng is daarbij allesbepalend.

Er wordt straks geprogrammeerd met gevoel voor wat aanslaat bij de Maassluizers. Het college wil daarmee nieuwe doelgroepen bereiken. Koningshof zal maximaal gebruik maken van de samenwerking met andere organisaties, waarbij lokale partijen als eerste gebruik mogen maken van de beschikbare data in de agenda van Koningshof.

Het programma zal zowel muziek als theater en film omvatten, op eigen initiatief en op uitnodiging, zowel van amateurs als van professionals. De programmering is niet alleen bedoeld om te ontvangen, maar is ook gericht op leren, presenteren en co-creatie.

Hierbij wil het college bijzondere aandacht schenken aan mensen, voor wie actieve deelname aan de samenleving en cultuur geen vanzelfsprekendheid is.

Om permanent een brede programmering te bevorderen zal een co-creatieraad worden ingesteld, bestaande uit culturele en sociaal-maatschappelijke partijen. Samen zullen zij
de verantwoordelijkheid nemen voor de collectieve programmering in Koningshof: van, voor en door Maassluis.

 

 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

2 Reacties

  1. Wim Smit
    4 mei 2017 at 17:49

    Jammer dat de inzichten van 15 maanden terug nu wel worden aanvaard. Heeft nodeloos veel extra geld gekost en ellende voor betrokkenen.

  2. Aad Rieken
    2 mei 2017 at 06:03

    ”Ook Al(s) Bruidshuis?”