WEL windenergie – waterenergie | NIET steenkool – gas


ontwerpinstemmingsbesluit winningsplan Gaag-Monster van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

VOORSCHOTEN | Van donderdag 28 juni 2018 tot en met woensdag 8 augustus 2018 ligt het ontwerpinstemmingsbesluit voor de gaswinning Gaag-Monster ter inzage. Iedereen kan reageren op het ontwerpinstemmingsbesluit met een zienswijze. In deze kennisgeving staat hoe dat gaat.

bekendmaking

8/2017 ZEMBLA: De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) riskeert een dwangsom van maximaal twee miljoen euro als het bedrijf niet voor het einde van de maand stopt met gaswinning in Hardenberg, het Zuid-Hollandse Monster en Maasdijk. De NAM heeft afspraken geschonden. Het bedrijf pompte op de genoemde plaatsen veel te veel gas op uit de grond met alle risico’s van dien. Dat stelt het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

Er kan namelijk bodemdaling optreden of zelfs aardbevingen. In Maasdijk pompte de NAM zelfs 317 meer gas op dan afgesproken. In Monster en Hardenberg ging het om overschrijdingen van 47 en 30 procent.

NB Deze velden liggen ook onder Maasdijk, Maassluis en Maasland (klik voor grote versie)

Het “Maasdijk’ veld ligt deels onder de STEENDIJKPOLDER

Wat staat er in het winningsplan Gaag-Monster?
Het door de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (hierna: de NAM) ingediende winningsplan Gaag-Monster betreft de gasvoorkomens Gaag, Maasdijk, ’s Gravenzande, Monster en De Lier. Deze gasvoorkomens zijn gelegen binnen het gebied van de winningsvergunning Rijswijk II, zoals verleend op basis van de Mijnbouwwet. Geografisch bezien liggen de voorkomens in de provincie Zuid-Holland, voor het grootste deel in de gemeenten Midden Delfland en Westland en voor een kleiner deel in de gemeenten Rotterdam, Maassluis en Vlaardingen alsmede in het verzorgingsgebied van het Hoogheemraadschap Delfland.

fracken

is een methode om onder andere schaliegas en/of schalieolie uit de diepe ondergrond vrij te maken door millimetergrote scheurtjes te creëren in het brongesteente waar het gas in opgesloten zit. Dit gebeurt door water, zand en chemicaliën onder hoge druk (400 tot 1000 bar) in een boorput te pompen en kleine explosies te veroorzaken. De ingebrachte zandkorrels gaan in de scheurtjes zitten en houden deze open. Dit zorgt ervoor dat transport van gas of olie naar de boorput mogelijk is.

bron: wikipedia

Gasproductie uit dit gebied vindt al sinds de jaren 80 van de vorige eeuw plaats. Het winningsplan Gaag-Monster betreft een wijziging en actualisering van het vigerende winningsplan voor deze gaswinningen. De redenen voor wijziging zijn dat de productie met bestaande putten langer zal doorgaan dan verwacht en de NAM mogelijkheden ziet om de gasproductie van het voorkomen te verhogen door middel van wijzigingen in de bestaande putten en stimulatiewerkzaamheden (fracken) in het gasvoorkomen Maasdijk. De NAM geeft in het winningsplan een verwachtte einddatum van de voorgestane productie in 2027 aan.

Ontwerpinstemmingsbesluit en onderliggende stukken
Het winningsplan Gaag-Monster is, zoals voorgeschreven in de per 1 januari 2017 in werking getreden gewijzigde Mijnbouwwet, voorgelegd voor advies aan de betrokken decentrale overheden. Daarnaast zijn het Staatstoezicht op de Mijnen, de Technische commissie bodembeweging en de Mijnraad om advies gevraagd. Alle hierover uitgebrachte adviezen zitten bij de onderliggende stukken die ter inzage liggen.

Uw mening geven?
U kunt van donderdag 28 juni 2018 tot en met woensdag 8 augustus 2018 reageren op het ontwerpinstemmingsbesluit met het winningsplan en de onderliggende stukken.

In uw zienswijze kunt u ingaan op alle onderdelen van het ontwerpinstemmingsbesluit met het winningsplan en de onderliggende stukken. U kunt hierbij denken aan:

 • Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerpbesluit?
 • •Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?
 • •Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dit toelichten?
 • U dient in uw zienswijze duidelijk aan te geven op welke onderdelen van het ontwerpinstemmingsbesluit u reageert en uw zienswijze te onderbouwen met argumenten.

Handel nu! Het is goed om te weten dat alleen personen of instanties die op het ontwerpinstemmingsbesluit een zienswijze hebben ingebracht, later tegen het instemmingsbesluit beroep kunnen instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Waar kunt u de stukken inzien?
U kunt van donderdag 28 juni 2018 tot en met woensdag 8 augustus 2018 het ontwerpinstemmingsbesluit en de onderliggende stukken inzien op

tijdens reguliere openingstijden op de volgende locaties:
•gemeente Midden-Delfland, Anna van Raesfeltstraat 37, Schipluiden
•gemeente Westland, Verdilaan 7, Naaldwijk
•gemeente Rotterdam, Coolsingel 40, Rotterdam
•gemeente Maassluis, Koningshoek 93, Maassluis
•gemeente Vlaardingen, Westnieuwland 6, Vlaardingen
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Bezuidenhoutseweg 73, Den Haag

of digitaal:

opslag &winningsplannen
Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

7 Reacties

 1. 28 juni 2018 at 17:06

  Groningen 2 (dus niets geleerd) en er moest toch gas ingevoerd gaan worden volgens de Eneco en consorten ??en dat zou €35.00 meer gaan kosten per/gezin p/jaar en de schade is voor de belastingbetaler.

 2. Wim van de Wiel
  28 juni 2018 at 16:46

  Jammer dat de redactie heeft gemeend een eigen aanvulling/interpretatie op de tekst van de rijksoverheid te moeten geven. Zo klopt de inzettekst over fracken niet. Er vinden namelijk geen kleine explosies plaats. De scheurtjes in het gesteente ontstaan door de pompdruk van de gebruikte vloeistof.
  Maar met name erger ik me aan de tekst op het einde ‘Gas als brandstof is achterhaald’. De afgelopen maanden hebben we in ons land nogal paranoïde de slogan ‘we moeten van het gas af’ gehanteerd, zonder precies te weten hoe dan en met welke (financiële) gevolgen. Gas heeft een zeer belangrijke rol in de decennialange periode van de energietransitie, als aanvulling op inflexibele zon en wind. Wereldwijd groeit de rol van gas, omdat het volop beschikbaar is, flexibel in gebruik en goed betaalbaar. Van de drie fossiele brandstoffen olie, gas en steenkool, heeft gas de geringste milieubezwaren.
  Kijkend naar onze omgeving, dan zien we dat in en om het Westland al ruim 30 jaar gas wordt geproduceerd, met weinig invloed op mens en natuur. Voor mij mag de NAM gerust de laatste hoeveelheden gas uit deze velden produceren.

  • 28 juni 2018 at 19:37

   1
   de tekst over fracken is zoals die op wikipedia wordt uitgedragen. Daar zitten de kenners van die techniek.
   https://nl.wikipedia.org/wiki/Fracking

   de bronnen kun je eronder lezen
   onder andere: Rijksoverheid.nl

   2
   Wij werken met context (content) sensitive advertising.
   De ’tekst’ aan het eind is een advertentie. Aangezien het onderwerp gas is, komt hij bij dit artikel naar voren.

  • Wim van de Wiel
   28 juni 2018 at 21:00

   Dan zitten die deskundigen op wikipedia er naast.
   Wie is de organisatie achter die advertentie?
   En dat RVO-verhaal is op zich prima. Maar dezelfde overheid geeft ook aan dat we nog decennia gas zullen gebruiken. Daarbij is de winning uit kleine velden in ons land en op de Noordzee van groot belang.

  • 29 juni 2018 at 22:02

   @Wim.
   We moeten van het gas af. Niet leuk. Heel gedoe. En er is met wat moeite nog best wat gas uit de grond te halen, echt op is het niet. Eigenlijk is gas een super energiedrager echter, helaas, helaas, met een paar problemen. En we lopen bikkelhard tegen die problemen aan.
   Shell voorspelde eind vorige eeuw al de problemen van CO2 en de relatie met het klimaat.
   Ongeveer gelijktijdig met Greenpeace.
   Vanavond melde het journaal dat de maand juni een record had gebroken. Er is, sinds ze het bijhouden, nog nooit zo’n droge maand juni geweest. Het ene klimaatrecord volgt op het andere, maand na maand, jaar na jaar. Geheel in lijn met de voorspellingen van Shell en Greenpeace dertig jaar geleden.

   En nu begint onze eigen regio groningse risico’s te lopen. Vanwege de NAM. Die gaat ver, heeeeeel ver over de toegestane consessie heen.

   En u gebruikt dat illegale gedrag van de NAM om een pleidooi vóór aardgas en dus vóór meer klimaatproblemen en vóór meer aardbevingen te houden.

   Ik vind dat onverantwoord.

   Het stenen tijdperk is niet gestopt vanwege een gebrek aan stenen of omdat de stenen niet goed meer waren ofzo maar omdat er een beter alternatief beschikbaar kwam.
   Volgens mij maken we nu ook zo’n omwenteling mee. We gaan van het fossiele tijdperk over naar het duurzame tijdperk.

   Ik wil pleiten voor het terugdringen van het aardgasverbruik door onze huizen verder te isoleren en voor het toepassen van duurzame energie. Een beginnetje maken, zeg maar. Kan iedereen gaan doen. Levert geld op.
   In onze mooie stad is er op dit vlak nog veel te doen.

 3. Aad Rieken
  28 juni 2018 at 11:21

  “Gas Geven?

  Trap Het Rempedaal In!”