Milieutechnisch niet in te passen, het bord kan weer van de muur

MAASSLUIS | Met een raadsinformatiebrief heeft wethouder Sjef Evers de raad geïnformeerd over het eindoordeel dat het niet haalbaar is om de historische werf een vergunning te verlenen. Daarmee komt een einde aan twee jaar hoopvol wachten. De scheepswerf gelegen naast de passsantensteiger aan de Geer zal niet in werking treden. evenals het initiatief om daarmee ook werkplaatsen te maken voor mensen met afstand tot de markt. De hevig teleurgestelde voorzitter van de werf, Frank Baart, verkiest voorlopig niet te reageren. Enkele raadsleden spraken hun verwondering uit dat deze procedure twee jaar heeft moeten duren.

De tekst luidt:

Het college, De Haas Maassluis BV en stichting Zorg en Vlijt zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat er milieutechnisch gezien helaas geen mogelijkheden zijn om het maatschappelijkinitiatief Zorg en Vlijt te realiseren. Anderhalf jaar geleden zijn partijen enthousiast begonnen aan het project. Een project waarbij mensen met afstand tot de arbeidsmarkt weer aan de slag geholpen kunnen worden op de historische scheepswerf. Gaandeweg is echter duidelijk geworden dat de extra geluidproductie van de nieuwe scheepswerf tot onoverkomelijke problemen kon leiden. De afgelopen maanden is er veel tijd en energie gestoken om te onderzoeken of een oplossing gevonden kon worden. De milieusituatie en de regelgeving rond geluid is erg complex.

Door de cumulatie van de verschillende geluidsbronnen in deze omgeving is het toevoegen van het extra geluid afkomstig van Zorg en Vlijt niet inpasbaar te maken.In een eerder stadium hebben wij u al op de hoogte gebracht over de complexiteit van deze zaak.

Op 29 april hebben we u een tussenbericht gestuurd en op 15 juli zijn de artikel 51 vragen beantwoord. Tijdens de behandeling van deze vragen is ook een nadere toelichting gegeven. In de tussenliggende periode hebben we o.a. met de DCMR onderzocht hoe we de geluidtechnische problemen konden oplossen, zodat alle betrokken partijen ook duurzaam aan de slag konden.

De resultaten hiervan zijn besproken met De Haas BV en stichting Zorg en Vlijt met bovengenoemde conclusie als eindresultaat.

Wij betreuren het dat dit initiatief, waarin door alle betrokken partijen (waaronder de gemeente) veeltijd, energie en middelen zijn gestoken, niet tot het gewenste resultaat heeft geleid.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

2 Reacties

  1. bea scheurwater
    18 januari 2017 at 11:19

    Triest, had het niet anders gekund? EERST bij begin onderzoeken en niet voor de schone schijn lanceren en mensen blij maken met een dode mus? Voorkomen is beter dan genezen, vooral teleurstelling voor de mensen die er zouden werken

  2. Ronald van Santvliet
    18 januari 2017 at 10:37

    heel jammer en triest voor allen die zich hier voor jaren hebben ingezet