MAASSLUIS | Het verwezenlijken van de MFR Naaldwijk – Rotterdam is een samenwerkingsverband tussen MRDH en de gemeenten Westland – Maassluis -Vlaardingen – Schiedam – Rotterdam. Vanwege het belang van deze route verstrekt de MRDH 70% subsidie op de kosten die de aanleg met zich meebrengen, mits voldaan wordt aan de voorwaarden en realisatie voor 1 maart 2026 is afgerond. 

De MRDH wil, gezien de grote bedragen en het feit dat er meerdere gemeenten bij betrokken zijn die afhankelijk van elkaar zijn, door de deelnemende gemeenten samenwerkingsovereenkomst laten tekenen. Op deze manier kan de uitvoering van de MFR worden geborgd. Het tekenen van het document staat gepland op 28 oktober 2020.

Op dit moment kennen de onderzochte alternatieven nog te veel onzekerheden op het gebied van de haalbaarheid en hoewel nog niet alle kosten berekend zijn lijkt het erop dat de totale kosten hoger zullen uitvallen. Om deze onzekerheden weg te nemen en meer zekerheid te krijgen over de totale kosten van de alternatieven is verder onderzoek nodig.

Op basis van de uitkomsten van het interne onderzoek stelt B&W van Maassluis voor om bij de in de Fietsbeleidsnota voorlopige voorkeursvariant te blijven. De in het Sweco rapport voorgestelde maatregelen resulteren in een verkeersveilige, directe route die het best scoort op de doelstellingen van dit project. Een bijkomstig voordeel is een verbetering in de bereikbaarheid van het centrum van Maassluis voor de fietser.


 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt