MAASSLUIS | De gemeenteraad in de nieuwe samenstelling wordt regelmatig nader geïnformeerd over thema’s die belangrijk zijn voor de stad. In de Raadzaal is er deze dinsdag een thema-avond met presentaties verzorgd door het Openbaar Ministerie, de Politie Eenheid Rotterdam, Toezicht en Handhaving van de gemeente Maassluis en het Regionale Informatie en Expertise Centrum (RIEC).

Zie het terug via deze: VIDEO

Het programma van deze avond ziet er als volgt uit:

1. Openbaar Ministerie Mevrouw P. Schoof – Gebiedsadviseur Noord, Stad en Oost

De presentatie van het Openbaar Ministerie zal in eerste instantie een algemeen verhaal zijn over waar het Openbaar Ministerie zich mee bezig houdt om vervolgens uitleg te geven over dat wat een gebiedsofficier van justitie betekent en dan met name voor Maasluis. Tot slot wordt ingegaan op Ondermijning en welke rol het Openbaar Ministerie daarin heeft.

2. Politie Eenheid Rotterdam, District Rijnmond Noord, Basisteam Waterweg De heer P. Roef – Teamchef C

De presentatie van de politie gaat in op het gezag van de burgemeester ten opzichte van Openbare Orde en Veiligheid en anderzijds het gezag van het Openbaar Ministerie als het gaat om het strafrecht. Naast de aanrijtijden van de politie, worden de HIC (High Impact Crime) feiten als woninginbraak toegelicht en zal aan de hand van waar de politie voor staat worden stil gestaan bij de inzet van de politie als het gaat om verwarde personen. Daarnaast zal de inzet op ondermijning (denk hierbij aan de aanpak van drugs) worden toegelicht. Tot slot gaat de politie in op het stroomstoot wapen en wat dit voor de politie inhoudt.

© Florian Pircher

3. Toezicht en Handhaving gemeente Maassluis De heer M. Verhoorn – Coördinator team Toezicht en Handhaving

De presentatie van het team Toezicht en Handhaving gaat in op daar waar het team voor staat en wel aan de hand van een visie. Ook worden taken toegelicht die het team Toezicht en Handhaving heeft, zeker als het gaat om de leefbaarheid in de stad. Verder wordt in de presentatie de rol van het team Toezicht en Handhaving nader belicht als het gaat om ondermijning.

4. Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC) Mevrouw S. Vink – Accountmanager

De presentatie van het RIEC gaat in op wat nu ondermijning is. Bovenstaande presentaties hebben met name hun inzet en rol weergegeven als het gaat om ondermijning en dan met name waar het gaat om ondermijning in Maassluis. Ook de rol die het RIEC heeft in de aanpak van ondermijning zal worden toegelicht.

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek