MAASSLUIS | De politie is transparant wat betreft de aantallen in detail van de misdrijven die gepleegd zijn in 2019.  Gebaseerd op de data die de politie vrijgaf per 15 januari 2020 is via bijgaande link een gedetailleerd overzicht in te zien met:  Geregistreerde misdrijven; soort misdrijf, wijk, buurt, maandcijfers.

bron: politie.nl

Totaal misdrijven Maassluis = 1168
Januari 84
Februari 101
Maart 116
April 89
Mei 97
Juni 89
Juli 97
Augustus 96
September 99
Oktober 106
November 103
December 91

KLIK op deze link voor een detail overzicht van alle geregistreerde data over 2019 per wijk/buurt

► Bekijk deze op een pc scherm, want het is een brede en lange tabel

Detailoverzicht 2019

 

TOELICHTING ( klik op de +)

 • Onderwerpen
  • Geregistreerde misdrijven
   Totaal van de geregistreerde misdrijven, bron is de politieregistratie Basis Voorziening Informatie (BVI). Zie ook 4. Bronnen en methoden. Een geregistreerd misdrijf is een misdrijf, door de politie vastgelegd in een proces-verbaal van aangifte of in een ambtshalve opgemaakt proces-verbaal. Misdrijven zijn de feiten, strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht en in tal van bijzondere wetten, waaronder de Opiumwet, de Wegenverkeerswet en de Wet Wapens en munitie.
 • Soort misdrijf
  
  
  • Totaal misdrijven
   
   
  • 1.1.1 Diefstal/inbraak woning
   A20 Gekwal. Diefstal in/uit woning
   A30 Diefstal in/uit woning (niet gekwal.)
   B20 Gekwal. Diefstal met geweld in/uit woning
   B30 Diefstal met geweld in/uit woning (niet gekwal.)
   (uitgebreide beschrijving op https://www.politie.nl/algemeen/dataportaal/dataportaal-definities.html)
   
  • 1.1.2 Diefstal/inbraak box/garage/schuur
   A21 Gekwal. Diefstal in/uit box/garage/schuur
   A34 Diefstal in/uit box/garage/schuur/erf (niet gekwal.)
   B21 Gekwal. Diefstal met geweld in/uit box/garage/schuur
   B34 Diefstal met geweld in/uit box/garage/schuur (niet gekwal.)
   (uitgebreide beschrijving op https://www.politie.nl/algemeen/dataportaal/dataportaal-definities.html)
   
  • 1.2.1 Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
   A10 Diefstal uit/vanaf personenauto
   B10 Diefstal met geweld uit/vanaf personenauto
   (uitgebreide beschrijving op https://www.politie.nl/algemeen/dataportaal/dataportaal-definities.html)
  • 1.2.2 Diefstal van motorvoertuigen
   A70 Diefstal personenauto
   A71 Diefstal motor
   A76 Diefstal vrachtauto/bestelauto
   B60 Diefstal van personenauto met geweld
   B61 Diefstal met geweld motor
   B66 Diefstal met geweld vrachtauto/bestelauto
   (uitgebreide beschrijving op https://www.politie.nl/algemeen/dataportaal/dataportaal-definities.html)
   
  • 1.2.3 Diefstal van brom-, snor-, fietsen
   A72 Diefstal fiets
   A73 Diefstal bromfiets/snorfiets
   B62 Diefstal met geweld fiets
   B63 Diefstal met geweld bromfiets/snorfiets
   (uitgebreide beschrijving op https://www.politie.nl/algemeen/dataportaal/dataportaal-definities.html)
   
  • 1.2.4 Zakkenrollerij
   A40 Zakkenrollerij/tassenrollerij
   (uitgebreide beschrijving op https://www.politie.nl/algemeen/dataportaal/dataportaal-definities.html)
   
  • 1.2.5 Diefstal af/uit/van ov. voertuigen
   A12 Diefstal uit/vanaf andere vervoermiddelen
   A74 Diefstal ander vervoermiddel
   B12 Diefstal met geweld uit/vanaf ander vervoermiddel
   B64 Diefstal met geweld ander vervoermiddel
   (uitgebreide beschrijving op https://www.politie.nl/algemeen/dataportaal/dataportaal-definities.html)
   
  • 1.3.1 Ongevallen (weg)
   D11 Verkeersongeval met letsel
   D12 Verkeersongeval met dodelijke afloop
   D13 Verlaten plaats na verkeersongeval
   (uitgebreide beschrijving op https://www.politie.nl/algemeen/dataportaal/dataportaal-definities.html)
  • 1.4.1 Zedenmisdrijf
   F520 Openbare schennis der eerbaarheid
   F521 Verkrachting
   F522 Aanranding
   F523 Overige zedenmisdrijven
   F525 Pornografie
   F526 Incest/afhankelijkheid/wilsonbekwame
   F527 Seksueel misbruik kinderen (geen incest)
   F5295 Sexting
   F5296 Grooming
   (uitgebreide beschrijving op https://www.politie.nl/algemeen/dataportaal/dataportaal-definities.html)
  • 1.4.2 Moord, doodslag
   F540 Doodslag/moord
   F541 Euthanasie
   F542 Overige misdrijven tegen het leven
   F543 Illegale abortus
   F544 Behulpzaam bij zelfmoord
   (uitgebreide beschrijving op https://www.politie.nl/algemeen/dataportaal/dataportaal-definities.html)
  • 1.4.3 Openlijk geweld (persoon)
   F12 Openlijke geweldpleging tegen personen
   (uitgebreide beschrijving op https://www.politie.nl/algemeen/dataportaal/dataportaal-definities.html)
  • 1.4.4 Bedreiging
   F530 Bedreiging
   F531 Overige misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid
   F532 Gijzeling/ontvoering
   F533 Stalking
   (uitgebreide beschrijving op https://www.politie.nl/algemeen/dataportaal/dataportaal-definities.html)
   
  • 1.4.5 Mishandeling
   F550 Eenvoudige mishandeling
   F551 Zware mishandeling
   (uitgebreide beschrijving op https://www.politie.nl/algemeen/dataportaal/dataportaal-definities.html)
   
  • 1.4.6 Straatroof
   B70 Straatroof
   (uitgebreide beschrijving op https://www.politie.nl/algemeen/dataportaal/dataportaal-definities.html)
  • 1.4.7 Overval
   B72 Overval in woning
   B73 Overval op overige objecten
   B74 Overval op geld- en waardetransport
   (uitgebreide beschrijving op https://www.politie.nl/algemeen/dataportaal/dataportaal-definities.html)
  • 1.5.2 Diefstallen (water)
   A11 Diefstal uit/vanaf vaartuig
   A75 Diefstal vaartuig
   B11 Diefstal met geweld uit/vanaf vaartuig
   B65 Diefstal met geweld vaartuig
   (uitgebreide beschrijving op https://www.politie.nl/algemeen/dataportaal/dataportaal-definities.html)
  • 1.6.1 Brand/ontploffing
   F13 Brandstichting
   F14 Bomaanslag
   (uitgebreide beschrijving op https://www.politie.nl/algemeen/dataportaal/dataportaal-definities.html)
  • 1.6.2 Overige vermogensdelicten
   A27 Gekwal. Diefstal in/uit andere gebouwen
   A36 Diefstal in/uit andere gebouwen (niet gekwal.)
   A60 Diefstal van een dier
   A80 Verduistering (evt. In dienstbetrekking)
   A81 Heling
   A82 Chantage / afpersing
   A90 Overige (eenvoudige) diefstal
   A95 Overige gekwal. Diefstal
   B27 Gekwal. Diefstal met geweld in/uit andere gebouwen
   B36 Diefstal met geweld in/uit andere gebouwen (niet gekwal.)
   B95 Overige diefstallen met geweld
   (uitgebreide beschrijving op https://www.politie.nl/algemeen/dataportaal/dataportaal-definities.html)
  • 1.6.3 Veiligheid (overig)
   F563 Mensenhandel uitbuiting in strafbare activiteiten
   F564 Mensenhandel gedwongen orgaanverwijdering
   F562 Mensenhandel arbeidsuitbuiting
   F565 Mensenhandel overige vormen van uitbuiting
   F561 Mensenhandel sexuele uitbuiting
   (uitgebreide beschrijving op https://www.politie.nl/algemeen/dataportaal/dataportaal-definities.html)
  • 2.1.1 Drugs/drankoverlast
   F47 Overige drugsdelicten
   (uitgebreide beschrijving op https://www.politie.nl/algemeen/dataportaal/dataportaal-definities.html)
  • 2.2.1 Vernieling cq. zaakbeschadiging
   C20 Vernieling van/aan openbaar vervoer/abri
   C30 Vernieling van/aan openbaar gebouw
   C40 Vernieling overige objecten
   F11 Openlijke geweldpleging tegen goederen
   (uitgebreide beschrijving op https://www.politie.nl/algemeen/dataportaal/dataportaal-definities.html)
  • 2.4.1 Burengerucht (relatieproblemen)
   F95 Overtreding huisverbod
   (uitgebreide beschrijving op https://www.politie.nl/algemeen/dataportaal/dataportaal-definities.html)
  • 2.4.2 Huisvredebreuk
   F15 Huisvredebreuk
   (uitgebreide beschrijving op https://www.politie.nl/algemeen/dataportaal/dataportaal-definities.html)
  • 2.5.1 Diefstal/inbraak bedrijven enz.
   A22 Gekwal. Diefstal in/uit winkel
   A23 Gekwal. Diefstal in/uit bedrijf/kantoor
   A24 Gekwal. Diefstal in/uit sportcomplex
   A25 Gekwal. Diefstal in/uit hotel/pension
   A26 Gekwal. Diefstal in/uit school
   A31 Diefstal in/uit school (niet gekwal.)
   A32 Diefstal in/uit bedrijf/kantoor (niet gekwal.)
   A33 Diefstal in/uit hotel/pension (niet gekwal.)
   A35 Diefstal in/uit sportcomplex (niet gekwal.)
   B22 Gekwal. Diefstal met geweld in/uit winkel
   B23 Gekwal. Diefstal met geweld in/uit bedrijf/kantoor
   B24 Gekwal. Diefstal met geweld in/uit sportcomplex
   B25 Gekwal. Diefstal met geweld in/uit hotel/pension
   B26 Gekwal. Diefstal met geweld in/uit school
   B31 Diefstal met geweld in/uit school (niet gekwal.)
   B32 Diefstal met geweld in/uit bedrijf/kantoor (niet gekwal.)
   B33 Diefstal met geweld in/uit hotel/pension (niet gekwal.)
   B35 Diefstal met geweld in/uit sportcomplex (niet gekwal.)
   (uitgebreide beschrijving op https://www.politie.nl/algemeen/dataportaal/dataportaal-definities.html)
  • 2.5.2 Winkeldiefstal
   A50 Winkeldiefstal
   B50 Winkeldiefstal met geweld
   (uitgebreide beschrijving op https://www.politie.nl/algemeen/dataportaal/dataportaal-definities.html)
  • 2.6.1 Inrichting Wet Milieubeheer
   M08 Inrichtingen wet milieubeheer
   M135 Inrichtingen vuurwerk
   (uitgebreide beschrijving op https://www.politie.nl/algemeen/dataportaal/dataportaal-definities.html)
  • 2.6.2 Bodem
   M011 Op/in bodem brengen afvalstoffen
   M0111 Afval drugslab
   M031 Bodembescherming
   M032 Ontgrondingen
   M033 Ondergrondse tanks
   M034 Bodemsanering
   (uitgebreide beschrijving op https://www.politie.nl/algemeen/dataportaal/dataportaal-definities.html)
  • 2.6.3 Water
   M141 Verontreinigingen oppervlaktewater
   M144 Slootdemping
   (uitgebreide beschrijving op https://www.politie.nl/algemeen/dataportaal/dataportaal-definities.html)
  • 2.6.4 Afval
   M012 Afvaltransport
   M013 Huishoudelijk afval aanbieden/doorzoeke/inzamelen
   M014 Afval verbranden
   M015 Autowrak (milieu)
   M016 Afvallozing in riool
   M017 Afvalstoffen inzamelen
   M019 Asbest
   (uitgebreide beschrijving op https://www.politie.nl/algemeen/dataportaal/dataportaal-definities.html)
  • 2.6.5 Bouwstoffen
   M018 Bouw- en sloopafval
   M041 Bouwstoffen op of in de bodem
   M042 Bouwstoffen in oppervlaktewater
   (uitgebreide beschrijving op https://www.politie.nl/algemeen/dataportaal/dataportaal-definities.html)
  • 2.6.7 Mest
   M091 Uitrijden mest
   M092 Opslag mest
   M093 Vervoer mest
   (uitgebreide beschrijving op https://www.politie.nl/algemeen/dataportaal/dataportaal-definities.html)
  • 2.6.8 Transport gevaarlijke stoffen
   M071 Transport gevaarlijke stoffen over de weg
   M072 Transport gevaarlijke stoffen over binnenwater
   M073 Transport gevaarlijke stoffen over de rijn
   M074 Transport gevaarlijke stoffen over zee
   M075 Transport gevaarlijke stoffen over het spoor
   M076 Transport gevaarlijke stoffen door de lucht
   M077 Cfk (handel, in-/uitvoer, vullen)
   M078 Koelinstallatie
   (uitgebreide beschrijving op https://www.politie.nl/algemeen/dataportaal/dataportaal-definities.html)
  • 2.6.9 Vuurwerk
   M132 Transport vuurwerk
   M134 Bezitten/vervaardigen/voorhanden hebben/afleveren vuurwerk
   (uitgebreide beschrijving op https://www.politie.nl/algemeen/dataportaal/dataportaal-definities.html)
  • 2.6.10 Bestrijdingsmiddelen
   M021 Gebruik bestrijdingsmiddelen
   M022 Opslag en voorhanden hebben bestrijdingsmiddelen
   (uitgebreide beschrijving op https://www.politie.nl/algemeen/dataportaal/dataportaal-definities.html)
  • 2.6.11 Natuur en landschap
   M23 Wet inzake luchtverontreiniging
   (uitgebreide beschrijving op https://www.politie.nl/algemeen/dataportaal/dataportaal-definities.html)
  • 2.6.12 Ruimtelijke ordening
   M11 Ruimtelijke ordening
   (uitgebreide beschrijving op https://www.politie.nl/algemeen/dataportaal/dataportaal-definities.html)
  • 2.6.13 Dieren
   M051 Gezondheid en welzijn dieren en dierenvervoer
    M102 Cites (uitheemse planten en dieren)
   (uitgebreide beschrijving op https://www.politie.nl/algemeen/dataportaal/dataportaal-definities.html)
  • 2.6.14 Voedselveiligheid
   M12 Voedselveiligheid en slacht
   (uitgebreide beschrijving op https://www.politie.nl/algemeen/dataportaal/dataportaal-definities.html)
  • 2.7.2 Bijzondere wetten
   F91 Misdrijven wet op de kansspelen
   F92 Telecommunicatiewet
   F93 Misdrijven anders
   F94 Witwassen
   (uitgebreide beschrijving op https://www.politie.nl/algemeen/dataportaal/dataportaal-definities.html)
  • 2.7.3 Leefbaarheid (overig)
   F16 Lokaalvredebreuk
   (uitgebreide beschrijving op https://www.politie.nl/algemeen/dataportaal/dataportaal-definities.html)
  • 3.1.1 Drugshandel
   F40 Bezit hard-drugs (lijst 1)
   F41 Bezit softdrugs (lijst 2)
   F42 Handel e.d. hard-drugs (lijst 1)
   F43 Handel e.d. softdrugs (lijst 2)
   F44 Vervaardigen hard-drugs (lijst 1)
   F45 Vervaardigen softdrugs (lijst 2)
   (uitgebreide beschrijving op https://www.politie.nl/algemeen/dataportaal/dataportaal-definities.html)
  • 3.1.2 Mensensmokkel
   F5294 Mensensmokkel
   (uitgebreide beschrijving op https://www.politie.nl/algemeen/dataportaal/dataportaal-definities.html)
  • 3.1.3 Wapenhandel
   F70 Bezit vuurwapens
   F71 Handel vuurwapens
   F72 Bezit overige wapens
   F73 Handel overige wapens
   (uitgebreide beschrijving op https://www.politie.nl/algemeen/dataportaal/dataportaal-definities.html)
  • 3.2.1 Kinderporno
   F5291 Kinderpornografie
   (uitgebreide beschrijving op https://www.politie.nl/algemeen/dataportaal/dataportaal-definities.html)
  • 3.2.2 Kinderprostitutie
   F5292 Kinderprostitutie
   (uitgebreide beschrijving op https://www.politie.nl/algemeen/dataportaal/dataportaal-definities.html)
  • 3.2.3 Mensenhandel
   F5293 Mensenhandel
   (uitgebreide beschrijving op https://www.politie.nl/algemeen/dataportaal/dataportaal-definities.html)
  • 3.3.2 Onder invloed (lucht)
   L90 Vliegen onder invloed drugs/medicijnen
   L91 Vliegen onder invloed alcohol
   (uitgebreide beschrijving op https://www.politie.nl/algemeen/dataportaal/dataportaal-definities.html)
  • 3.3.5 Lucht (overig)
   L21 Luchtvaartwet
   (uitgebreide beschrijving op https://www.politie.nl/algemeen/dataportaal/dataportaal-definities.html)
  • 3.4.2 Onder invloed (water)
   L80 Varen onder invloed drugs/medicijnen
   L81 Varen onder invloed alcohol
   L83 Weigeren ademanalyse (varen)
   (uitgebreide beschrijving op https://www.politie.nl/algemeen/dataportaal/dataportaal-definities.html)
  • 3.5.2 Onder invloed (weg)
   D20 Rijden onder invloed drugs/medicijnen
   D21 Rijden onder invloed alcohol
   D23 Weigeren ademanalyse
   D24 Weigeren bloedproef
   D25 Weigeren vervangend (urine)onderzoek
   (uitgebreide beschrijving op https://www.politie.nl/algemeen/dataportaal/dataportaal-definities.html)
  • 3.5.5 Weg (overig)
   D40 Rijden tijdens rijverbod
   D41 Rijden terwijl rijbewijs is ingevorderd
   D42 Rijden tijdens ontzegging rijbevoegdheid
   D44 Rijden met ongeldig verklaard rijbewijs
   D50 Joyriding
   D51 Vals kenteken/kentekenplaten
   D52 Overig verkeersmisdrijf
   (uitgebreide beschrijving op https://www.politie.nl/algemeen/dataportaal/dataportaal-definities.html)
  • 3.6.4 Aantasting openbare orde
   F10 Overige delicten openbare orde
   F17 Wederspannigheid (verzet)
   F18 Niet voldoen aan bevel/vordering
   F19 Overige misdrijven tegen het openbaar gezag
   F30 Valse identiteit opgeven
   (uitgebreide beschrijving op https://www.politie.nl/algemeen/dataportaal/dataportaal-definities.html)
  • 3.7.1 Discriminatie
   F50 Discriminatie
   (uitgebreide beschrijving op https://www.politie.nl/algemeen/dataportaal/dataportaal-definities.html)
  • 3.7.2 Vreemdelingenzorg
   F0064 Zich als ongewenst verklaarde vreemdeling in NL bevinden
   (uitgebreide beschrijving op https://www.politie.nl/algemeen/dataportaal/dataportaal-definities.html)
  • 3.7.3 Maatsch. integriteit (overig)
   F51 Belediging
   F90 Computercriminaliteit
   F5231 Ontucht met dieren / dierenporno
   (uitgebreide beschrijving op https://www.politie.nl/algemeen/dataportaal/dataportaal-definities.html)
  • 3.9.1 Horizontale fraude
   F614 Fraude met betaalproducten
   F616 Ie-fraude/namaakgioederen
   F617 Identiteitsfraude
   F620 Overige horizontale fraude
   F622 Verzekerings en assurantiefraude
   F625 Faillissementsfraude
   F631 Krediet-,hypotheek- en depotfraude
   F632 Aquisitiefraude
   F633 Vastgoedfraude
   F634 Fraude met kilometertellers
   F635 Fraude in de zorg
   F636 Fraude met onlinehandel
   F637 Voorschotfraude
   F638 Telecomfraude
   F639 Beleggingsfraude
   (uitgebreide beschrijving op https://www.politie.nl/algemeen/dataportaal/dataportaal-definities.html)
  • 3.9.2 Verticale fraude
   F621 Uitkeringsfraude
   F623 Subsidiefraude
   F649 Overige verticale fraude
   (uitgebreide beschrijving op https://www.politie.nl/algemeen/dataportaal/dataportaal-definities.html)
  • 3.9.3 Fraude (overig)
   F600 Oplichting
   F601 Flessentrekkerij
   F602 Overig bedrog
   F610 Vals geld aanmaken
   F611 Vals geld uitgeven
   F612 Vervalsingen overig
   F613 Vervalsen paspoort/identiteitskaart/reisdocument
   F614 Vervalsing bankpas/giropas/cheques
   F615 Vervalsen rijbewijs
   F624 Valse aangifte

 

♦    ♦    ♦

Column(302): Denkraam

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

2 Reacties

 1. Cindy
  22 januari 2020 at 19:15

  Allemachtig dat is echt veel! Drie per dag gemiddeld!

  • 22 januari 2020 at 20:44

   Dat is dan alleen nog maar wat er officieel geregistreerd staat.