Bij landelijke verkiezingen worden de laatste jaren kieswijzers aangeboden als hulpmiddel bij het bepalen van de partijkeuze. Op de TU Delft is een analyse uitgevoerd rond de partijverkiezingsprogramma’s in een aantal gemeenten, waaronder Maassluis. Het is een aardig overzicht, maar van belang is te beseffen dat cijfers en statistieken weliswaar een compact overzicht bieden, maar ook snel tot verkeerde inzichten leiden.  Het blijft dus zaak voor de kiezer om zich enigszins te verdiepen in de programma’s zelf.

Toelichting

Indien alle onderwerpen scoren heeft een partij 18 kruisjes. Per regel zien we een telling van het aantal “duurzame’ onderwerpen dat een partij in zijn programma heeft vermeld. Opvallend is dat in Maassluis de CU (10x) koploper is met D66 (9x) als goede tweede. De VSP is lantarendrager (2x), maar alle andere partijen scoren evenzeer opvallend laag.

Correct of incorrect

In een reactie laat G.J. Enzerink (MB) weten:

Er is slecht gelezen door de opsteller, want ik tel zelf 6 onderwerpen voor Maassluis Belang extra waarbij ook een kruisje hoort te hebben, wat ons totaal daarmee op 9 brengt.

Meest belangrijke vraag

Hoe kijkt de gemiddelde Maassluizer tegen deze analyse aan? Zou het hen koud laten (wat past bij deze scores) of loopt een enkeling wel degelijk warm voor duurzame thema’s?

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt